Vaasan Keskussairaala2680 Pt-FVSpiro
Laboratorio-ohjekirjaPt-Virtaustilavuus-spirometria
Päivitys 26.07.2011
Tekopaikka VKS/Kliininen fysiologia/06-323 2552
Lähete KLF-lähete.
Yleistä Tutkimuksella selvitetään keuhkojen tuuletusta ja arvioidaan keuhkojen tilavuuden muutoksia ajan funktiona. Virtaus-tilavuuskäyrä antaa tietoa ahtaumakohdan sijainnista, jolloin voidaan erotella sentraalisen kurkunpään tai trachean ahtauma perifeerisemmästä keuhkoputken ahtaumasta. Lisäksi voidaan saada esiin mahdollinen hengitysteiden kollapsitaipumus nopeassa uloshengityksessä.
Indikaatiot Keuhkosairauksien diagnostiikassa perustutkimuksena. Lääkityksen tehon, työkyvyn tai leikkaus- ja toimenpideriskin arviointi.
Kontraindikaatiot Tutkimuksen harkinnanvaraisia vasta-aiheita ovat hengitystie-infektio, tuore sydäninfarkti, epästabiili angina pectoris, vaikeat rytmihäiriöt, flimmeri, ilmarinta, dementia, bronkoskopian/bronkografian välitön jälkitila sekä potilaat, joilla aktiivista keuhkotuberkuloosia ei ole voitu poissulkea. Ennen spirometriaa on oltava kolme negatiivista tbc-värjäystä.
Esivalmistelut Lähettävä yksikkö merkitsee potilasohjeeseen tiedot mahdollisista lääkemuutoksista. Diagnostisissa tutkimuksissa suositellaan 24 tunnin taukoa keuhkoputkia laajentavassa lääkityksessä. Jos tutkimus tehdään lääkityksen tehon, työkyvyn tai leikkaus- ja toimenpidekelpoisuuden arvioimiseksi, on lääkitys optimoitava tutkimusta varten. Potilas ei saa nauttia teetä, kahvia, kolajuomia tai muita piristäviä energiajuomia kahteen tuntiin ennen tutkimusta. Suositellaan välttämään raskasta liikuntaa, pakkasilman hengittämistä tai raskasta ateriaa samana päivänä (ei kuitenkaan syömättä). Ei saa tupakoida neljään tuntiin ennen tutkimusta, eikä juoda alkoholia 24 tuntia ennen tutkimusta. Tutkimus tehdään aikaisintaan kahden viikon kuluttua flunssan, poskiontelotulehduksen tai muun hengitystietulehduksen parantumisesta, sekä kaksi viikkoa antibioottikuurin päättymisestä.
Suoritus Tutkittava puhaltaa virtaustilavuus-spirometriin hitaan sisäänhengityksen jälkeen maksimaalisella nopeudella niin suuren ilmamäärän kuin pystyy. Rutiininomaisesti tulostetaan seuraavat parametrit: FEV1 (uloshengityksen sekuntikapasiteetti), FVC (nopea vitalikapasiteetti), MEF(maximal expiratory flow vitalikapasiteettitasolla 75-50-25 %). PEF (uloshengityksen huippuvirtaus).Jos bronkodilataatiokoe on pyydetty, tehdään se aina riippumatta lähtötilanteen arvoista. Bronkodilataatiokokeessa tutkittavalle annetaan suihkeena keuhkoputkia laajentavaa lääkettä, jonka jälkeen maksimaalinen ulospuhallus uusitaan ja tulosta verrataan mitattuihin arvoihin.
Näytteenotto Tutkimus vaatii hyvää ko-operaatiota, joten pienten lasten kohdalla on arvioitava tapauskohtaisesti onko edellytyksiä tutkimuksen läpiviemiseksi. Tutkimusta ei suositella alle 5-vuotiaille.
Viitearvot Viitearvot riippuvat sukupuolesta, iästä ja pituudesta. Viljasen viitearvot (aikuiset), Koillinen-Vanne (lapset).
Tulkinta Lähettettäessä potilasta keuhkofunktiotutkimuksiin on tiedot tuloksen tulkitsijalle ensiarvoisen tärkeää tuntea tutkimuksen kysymyksenasettelu, potilaan keuhkosairaus, anamneesi, mahdolliset keuhkoleikkaukset, potilaan oireisto sekä lääkitys.
Lausunto KLF-lääkäri antaa lausunnon vain jos tutkimus pyydetään erillisellä KLF-lähetteellä.
Vastuuhenkilö Ylilääkäri Risto Niemi p. 06-323 2550, h. 6550