Vaasa, laboratorio-ohjekirja

U -Solut, (0141 U -Solut )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

1.7.2022

Tekopaikka

Vaasan KS/Eritelaboratorio/2132526.

Yleistä

0141 Solut Tilattavissa vain Pietarsaaren alueen Lifecaresta Linkki Fimlab Tampereen ohjekirjaan.

U -Solut -tutkimuksessa lasketaan leukosyyttien ja erytrosyyttien lukumäärät. Laite laskee yhteen levyepiteelisolut ja muut epiteelisolut (ns. pienet epiteelisolut), jotka voivat olla tubulus- tai välimuotoisen epiteelin soluja.

Indikaatiot

Virtsan solujen peruserittely. Lasten akuutit virtsatieinfektiot.

Esivalmistelut

Virtsanäytteen solut tulisi tutkia vakioidusta näytteestä, mikäli se suinkin on mahdollista. Nesteen ja ravinnon ottoa on vältettävä 8 tuntia ennen näytteenottoa, sillä runsas nesteen nauttiminen laimentaa näytettä. Voimakasta fyysistä aktiviteettia ja yhdyntää ennen näytteenottoa tulisi välttää. Naisilla näytteen antamista kuukautisten aikana tulisi välttää. Valkovuodon häiritsevää vaikutusta voidaan ehkäistä tamponilla.

Tutkimukset 1155 U-BaktVi, 1881 U-KemSeul ja 0141 U-Solut voidaan tehdä samasta putkesta.

Menetelmä

Virtaussytometrinen solujen peruserittely.

Tekotiheys

Päivittäin. Päivystystutkimus, huomioitava kuljetuksest Vaasaan aiheutuva viive. Arkena kaksi kuljetusta viikonloppuisin ja pyhäpäivinä yksi.

Tulos valmiina

Tutkimus valmis saman päivän aikana tai seuraavana päivänä.

Näyteastia

10 ml säilöntäaineellinen vakuumiputki (BD Vacutainer CS 364955) (tai pienille lapsille 4 ml säilöntäaineellinen putki (BD Vacutainer CS 364958, vihreä korkki).

PutkimalliTarrateksti

SolutP KemS

BaktV

Näytteenotto

Näytteeksi käy parhaiten keskisuihkunäytteenä klo 6.00-8.00 välisenä aikana otettu aamuvirtsa tai vähintään 4 tuntia rakossa ollut matalan diureesin virtsa (vakioitu virtsanäyte). Näytteen voi saada myös seuraavilla tavoilla:

Pussivirtsa, rakkopunktio tai munuaisaltaan punktio, kerta- tai kestokatetrointi, avannenäyte tai alusastia.

Virtsatyynynäytteet eivät sovellu analysoitaviksi partikkelilaskijalla.

Näyte (minimi)

10 ml puhtaasti laskettua keskivirtsaa.

Näytteen säilytys

Säilöntäaineellisiin putkiin otetut näytteet säilyvät kaksi vuorokautta huoneenlämmössä. Jääkaappisäilytystä ei suositella.

Viitearvot

Erytrosyytit alle 18 ·106/l
Leukosyytit alle 10 ·106/l
Epiteelisolut alle 10 ·106/l
Bakteerit negatiivinen
Lieriöt alle 1 ·106/l

Muunnoskerroin: 1 kpl/nk = 5.8 ·106/l

Jos partikkeleita lasketaan mikroskoopissa (häiriöitä punasolujen tai epiteelisolujen tunnistuksessa), laskenta suoritetaan vain 35 kpl/nk asti. Sen ylittävät tulokset vastataan muodossa "yli 200 ·106/l".

Tulkinta

Erytrosyytit: Hematuria voi johtua munuaisperäisestä sairaudesta, toimenpiteestä tai voimakkaasta fyysisestä rasituksesta. Kuukautisvuoto voi aiheuttaa kontaminaation.

Leukosyytit: Pyuria viittaa virtsateiden tai munuaisten tulehdukseen. Valkosoluja voi löytyä myös ei-infektiooseissa munuaisperäisissä sairauksissa (esim. glomerulonefriitti ja akuutti interstitiaalinen nefriitti).

Epiteelisolut: Runsas levyepiteelisolulöydös viittaa lähinnä huonoon näytteenottotekniikkaan. Raskausaikana virtsaputken levyepiteelin soluja voi irrota hormonivaikutuksen vuoksi näytteeseen tavallista helpommin. Mikäli laite hälyttää pienistä epiteelisoluista näyte tarkistetaan mikroskoopissa, ja jos niitä löytyy annetaan huomautus "näytteessä on tubulus-ja/tai välimuotoisen epiteelin soluja".

Lieröt: Hyaliinilieriöitä voi esiintyä pieninä pitoisuuksina terveen henkilön virtsassa. Mikäli laite antaa lieriöistä hälytyksen näyte tarkistetaan mikroskoopissa, ja jos poikkeavia lieriöitä löytyy annetaan huomautus " näytteessä on poikkeavia lieriöitä".

Bakteerit: Bakteerien vastausrajat ovat neg alle70 x106/l, raja-arvo 70 - 4200 x106/l ja runsaasti yli 4200x106/l. Omassa koestuksessamme negatiivisen ja positiivisen (runsas) tulosten yhtenevyys bakteeriviljelytuloksen kanssa oli yli 90 %. Raja-arvotuloksen saaneista näytteistä kasvoi 37 %.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529 ja kemisti Diana Kujala (06)786 2261

Muutokset

*23.6.2022 Tekopaikkamuutos koko tutkimuspaketilla ja vastaustapamuutos osatutkimuksella U-Bakt.