Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Pt-Adrenokortikotropiini-koe, lyhyt, lasten 21-hydroks. puutteen osoittaminen (0151 Pt-ACTH-R5 )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

07.10.2015

Tekopaikka

Vaasan KS/Immunokemian laboratorio/(06) 213 2575, S -17OHProg lähetetään HUSLAB:iin.

Yleistä

Lisämunuaisen kuorikerrosta stimuloidaan synteettisellä ACTH:lla ja vaste todetaan määrittämällä plasman kortisolin ja kortisolin esiasteen 17-hydroksiprogesteronin pitoisuudet.

Indikaatiot

Synnynnäisen lisämunuaishyperplasian (21-hydroksylaasidefekti) diagnosointi.

Esivalmistelut

Useat lääkeaineet, erityisesti glukokortikoidit ja keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet voivat vaikuttaa kokeen tulokseen, joten mahdollisuuksien mukaan lääkkeet olisi jätettävä pois noin viikkoa ennen koetta. Hoitava lääkäri päättää ja antaa ohjeet lääkityksen mahdollisesta keskeyttämisestä. Deksametasoni ei häiritse kortisolin määritystä. Jos tutkittavalla epäillään vakavaa Addisonin tautia, koe voidaan tehdä deksametasonisuojassa. Rasittavia tutkimuksia ei tule tehdä samanaikaisesti.

Vastasyntyneen on oltava vähintään 48 tunnin ikäinen.

Toimintakokeen suoritus

Osastolla tai poliklinikalla otetaan verinäyte aamulla klo 8-9 ja välittömästi sen jälkeen annetaan synteettistä ACTH:a (tetrakosaktidia) 0.15 mg/m2 i.v. Otetaan verinäytteet 60 ja 120 min kuluttua injektiosta.

Näytteet: P-Korsol ja S-17OHProg 0, 60, 120 min.

Menetelmä

P-Korsol: Elektrokemiluminesenssi-immunoassay (ECLIA).

Tekotiheys

P-Korsol arkisin ma-pe ja S-17OHProg kerran 1-2 viikossa.

Tulos valmiina

2 viikon kuluessa.

Ohje laboratoriolle

Näytteenottoa koskevat muut tiedot ks. P-Kortisoli ja S-17OHPROG.

Aluenäytteenotto

Ei sovi aluenäytteenottoon.

Tulkinta

S-Korsol 60 min tulos on normaalisti yli arvon 420 nmol/l. Normaalisti 2 h:n arvo lapsilla on yli 600 nmol/l. Normaalivaste sulkee pois primaarisen lisämunuaiskuoren vajaatoiminnan (Addisonin taudin). S-17HProg nousu 1 h kohdalla yli arvon 30 nmol/l viittaa 21-hydroksylaasin puutteeseen. Täydellisessä 21-hydroksylaasipuutteessa S-17OHProg nousee voimakkaasti (10-500 kertaiseksi normaalitasoon verrattuna), mutta P -Korsol ei nouse.Heterotsygooteilla geenivirheen kantajilla vaste voi jäädä tätä matalammaksi.

P-Kortisoli-määrityksen tulostaso on laskenut keskimäärin 20% menetelmämuutoksesta johtuen 07.10.2015.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*07.10.2015 Esivalmistelut- ja tulkintamuutos