Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Pt-Glukoosi-koe, insuliini, 5 tuntia (0464 Pt-Gluk-R8 )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

29.12.2017

Indikaatiot

Diabetes mellituksen sekä heikentynyt glukoosin sieto (IGT)- ja heikentynyt paastoglukoosi (IFG) -tilojen diagnostiikka. Reaktiiviset hypoglykemiat. Glukoosirasituskoetta ei kannata pyytää, jos potilaan paastoglukoosiarvo on 7.8 mmol/l tai suurempi.

Esivalmistelut

Ajanvaraus tutkimukselle on tilattava osoitteessa www.nettilab.fi tai puh. 213 1626 toimenpiteelle sokerirasitus.

Toimintakokeen suoritus

Otetaan 0-näytteet:

  1. Venanäyte plasman glukoosipitoisuuden määrittämistä varten.
  2. Venanäyte plasman insuliinimääritystä varten.
Potilas nauttii glukoosiliuoksen suun kautta 5 minuutin aikana. Seuraavat venanäytteet otetaan 1, 2, 3, 4 ja 5 tunnin kuluttua.
Glukoosin annostus: Aikuiset: 75 g glukoosia.
Lapset: 1.75 g glukoosia/painokilo.
Annoksen voi katsoa erillisestä taulukosta.
Näytteet: vP -Gluk 0, 1h, 2h, 3h, 4h ja 5h
P -Insu 0, 1h, 2h, 3h, 4h ja 5h

Glukoosirasituskoetta ei kannata pyytää, jos potilaan paastoglukoosiarvo on 7.8 mmol/l tai suurempi.

Menetelmä

  1. Glukoosi määritetään laskimoplasmasta heksokinaasimenetelmällä.
  2. Insuliininäyte lähetetään.
Vaasan keskussairaalassa glukoosimittaukset tehdään laskimoplasmanäytteistä. Ennen 1.10.2010 glukoosimittaukset tehtiin kapillaariplasmasta, jossa glukoositaso on korkeampi kuin laskimoplasmassa. Ennen 1.4.2001 mittaukset suoritettiin kokoverestä. Kokoverestä saadaan n. 13% matalampia glukoosipitoisuuksia kuin plasmasta.

Näyteastia

  1. Vacuette FC Mix Tube (3 ml 454514 tai 2 ml 454511), harmaa korkki, stabilisaattorina fluoridisitraatti. Putki on sekoitettava käännellen käsin ylösalaisin vähintään 10 - 15 x heti näytteenoton jälkeen.
  2. Hepariiniplasmaputki

Näytteenotto

  1. Glukoosinäyte otetaan laskimopunktiolla FC-putkeen.
  2. Insuliininäyte otetaan laskimopunktiolla plasmaputkeen.

Viitearvot

Glukoosin viitearvot muuttuneet 01.3.2001 (WHO 1999 arvot). Vaasan keskussairaalan kliinisessä laboratoriossa tehtävän glukoosikokeen viitearvot, määritys laskimoplasmasta:

Plasmatulokset Tutkimusaika
Tulkinta 0 h 2 h
Normaali, aikuiset alle 6.1 alle 7.8 mmol/l
Normaali, lapset alle 7.2 alle 7.8 mmol/l
Heikentynyt paastoglukoosi, aik. 6.1-6.9 alle 7.8 mmol/l
Heikentynyt gluk. sieto, aik. alle 7.0 7.8-11.0 mmol/l
Diabetes yli 6.9 yli 11.0 mmol/l

Tulkinta

Diabetes mellituksessa, myös piilevissä muodoissa, on kudosten glukoosin hyväksikäyttö huonontunut. Tämä voidaan todeta glukoosin nauttimisen aiheuttaman plasman glukoosipitoisuuden normaalia korkeamman nousun perusteella. WHO:n suosituksessa erotetaan diabeteksen lisäksi tilat heikentynyt paastoglukoosi (impaired fasting glucose, IFG), jossa paastoglukoosi on diabetesta lievemmin koholla ja glukoosikokeen tulos normaali, mutta diabeteksen riski on lisääntynyt, ja heikentynyt glukoosin sieto (impaired glucose tolerance. IGT), jossa glukoosikokeen tulos poikkeaa normaalista diabetestautia lievemmin. Viiden tunnin kokeen perusteella voidaan todeta myös reaktiivinen, aterian jälkeinen hypoglykemia. Tähän viittaa se, että plasman glukoosipitoisuus on jossakin näytteessä alle 3.0 mmol/l, etenkin, jos potilaalla on samalla hypoglykemian oireita. Noin 3-4 tunnin kuluttua ilmenevä reaktiivinen hypoglykemia voi viitata varhaisvaiheen diabetekseen. Samanaikaisesti tehdyt insuliinimääritykset voivat olla erotusdiagnostisesti hyödyllisiä.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*24.9.2014 Ajanvaraus tutkimukseen
*18.12.2017 Poistettu paastoglukoositarkistus.
*29.12.2017 Lisätty lause, koska tutkimusta ei kannata pyytää.