Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

P -ADAMTS13, aktiivisuus (0473 P -ADAM13 )

Tarkistettu

18.8.2015

Tekopaikka

HUSLAB / Meilahden sairaalan laboratorio puh. (09) 471 74330, päivystysaikana 471 72645.

Yleistä

ADAMTS13 (a disintegrin and metalloproteinase with a thrombospondin type 1 motif, member 13) on 190 kDa:n suuruinen, von Willebrandin tekijää (vWF) pilkkova entsyymi, joka säätelee suurten vWF-multimeerien määrää verenkierrossa. Entsyymiaktiivisuuden ollessa alentunut, normaalia suurempia VWF-multimeerejä (extra large multimers) kumuloituu verenkiertoon aiheuttaen intra-vaskulaarista trombosyyttiaggregaatiota ja mikrotrombooseja. Tila voi johtaa tromboottiseen mikroangiopatiaan.

Indikaatiot

Tromboottisen trombosytopeenisen purppuran (TTP) diagnostiikka.

Esivalmistelut

Tutkimusta tilatessa vastataan kysymyksiin:

  • Onko trombosytopenia?
  • Onko anemia?
  • Onko akuutti tromboosi?
  • Onko akuutti elinvaurio?
  • TTP-epäily?
  • Dialyysi tehty/suunnitteilla?
  • Koska dialyysi on tehty?
  • Kysym.asettelu, kiireellisyys
Menetelmä

ADAMTS13:n proteolyysituotteen määritys entsyymi-immunologisesti.

Tekotiheys

Päivittäin sopimuksen mukaan.

Näyteastia

2x2 ml:n Na-sitraatti putki (3,2%, 0.109M, vaaleansininen korkki).

Näyte (minimi)

2x0.5 ml sitraattiplasmaa.

Ohje laboratoriolle

Näyte sentrifugoidaan 15 min 2500 g ja plasma erotellaan kahteen putkeen jotka pakastetaan.

Näytteen säilytys

Pakastettuna.

Näytteen lähetys

Pakastelähetys.

Aluenäytteenotto

Lähetys pakastettuna.

Viitearvot

40 - 130 %

Tulkinta

Tromboottisessa trombosytopeenisessä purppurassa (TTP) ADAMTS13-aktiivisuuden on todettu olevan osittain alentunut 70-100%:lla ja voimakkaasti alentunut 40-90%:lla potilaista. ADAMTS13-aktiivisuuden alentuminen voi olla pysyvää (geneettistä) tai hankinnaista. Hankinnaista tilaa voivat aiheuttaa mm. autovasta-aineet, joita muodostuu joko spontaanisti tai liittyen esim. raskauteen, autoimmuunitauteihin, infektioihin tai lääkitykseen. Kardiovaskulaaristen sairauksien, uremian, maksakirroosin yhteydessä on tavattu myös pienetyneitä ADAMTS13- aktiisuustasoja.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*18.8.2015 Uusi tutkimus.