Vaasa, laboratorio-ohjekirja

P -HI-virus, alatyypitys, kantakokoelmanäyte (0568 P -HIVNhTY )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

26.6.2020

Tekopaikka

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.

Lähete

THL:n HIV-laboratorion lähete huolellisesti täytettynä. Täytetty lähete tulostetaan ja sijoitetaan pakkauksessa muovisen salpapussin ulkopuolelle. Lähetteeseen merkitään tutkittavan henkilön nimi, täydellinen henkilötunnus, lääkärin nimi ja puhelinnumero sekä näytteen laatu ja diagnoosi/oireet. Erityissyistä voidaan tutkittavan nimi jättää pois, mutta henkilötunnus on välttämätön. Lähetteeseen merkitään Näytetyypiksi Kantakokoelmanäyte. Mikäli näytteestä halutaan tehtävän THL:n maksullisen palvelun määrityksiä, merkitään ne Määrityspyyntö-kohtaan. Jos potilasta on hoidettu hiv-lääkkeillä, täytetään lisäksi kohdat Lääkeluokat, jotka potilaalla käytössä näytteenottohetkellä ja/tai Lääkeluokat, jotka olleet potilaalla aiemmin käytössä. Tämä kohta tulee täyttää myös kantakokoelmanäytteissä, mikäli henkilö on saanut lääkehoitoa ennen kantakokoelmanäytteen ottamista esim. lähtömaassaan. Myös mahdollisesti synnytyksen yhteydessä saatu hoito tulee merkitä.

Indikaatiot

Kantakokoelmanäyte tulee ottaa kaikista Suomessa todetuista uusista hiv-tapauksista mahdollisimman pian tartunnan toteamisen jälkeen – myös henkilöiltä, joiden tartunta on todettu muualla ennen Suomeen tuloa.

Esivalmistelut

Kantakokoelmanäytteistä voidaan pyydettäessä tehdä maksullisena lääkeresistenssin (P -HIVNhRE), integraasiresistenssin (P –HIVNhIN) ja tropismin (P -HIV1Tro) määritykset. Määritykset sisältävät HIV-1 alatyypityksen. Tyypitystä ei ole saatavana erillisenä määrityksenä. Yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät THL:n verkkosivulta.

Näyteastia

10 ml EDTA-putki (lila korkki).

Näytteenotto

Näytteenotosta on sovittava erikseen laboratorion kanssa. Näytteenotto ja lähetys ma-ke.

Näyte (minimi)

10 ml kokoverta EDTA-putkessa

Näytteen lähetys

Näyte ei saa jäätyä kuljetuksen aikana. Vakuumiputki asetetaan muoviseen kuljetuskoteloon, kääritään selluloosavanuun ja laitetaan muoviseen salpapussiin. Pussi ja lähete/lähetteet pakataan näytteiden lähetyslaatikkoon. Verivarotoimia ilmaiseva keltainen kolmiotarra kiinnitetään näyteputkeen, salpapussin päälle ja lähetteeseen.

Viruksen nukleiinihapon tuhoutumisen estämiseksi näyte on toimitettava tutkittavaksi 24 tunnin sisällä näytteenottohetkestä. Näyte voidaan lähettää ma-ke. Mikäli näytettä ei pystytä toimittamaan THL:een määräajassa, lähettävä laboratorio voi erottaa näytteestä plasman. Plasma pakastetaan ja toimitetaan mahdollisimman pian kylmälähetyksenä THL:een. Näytteen tulee säilyä pakastettuna koko kuljetuksen ajan.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918.

Muutokset

*31.5.2018 muutettu kantakokoelmanäytteeksi
*26.6.2020 tarkennettu näytteenottoa ja lähetystä