Vaasa, laboratorio-ohjekirja

P -HIV-lääkeresistenssi (genotyyppimenetelmällä) (0569 P -HIVNhRE )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

21.9.2017

Tekopaikka

THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.

Lähete

THL:n HIV-laboratorion lähete. Lähete sijoitetaan pakkauksessa muovisen salpapussin ulkopuolelle. Lähetteeseen merkitään tutkittavan henkilön nimi, täydellinen henkilötunnus, lääkärin nimi ja puhelinnumero sekä näytteen laatu ja diagnoosi/oireet. Erityissyistä voidaan tutkittavan nimi jättää pois, mutta henkilötunnus on välttämätön.

Yleistä

Pitkäaikaisen antiretroviraalihoidon jälkeen HIV-infektoituneen viruskanta voi kehittää resistenssin jotakin lääkehoidon komponenttia vastaan. Resistenssimäärityksellä pyritään optimoimaan antiretroviraalilääkehoitoa.

Näytteen ottamista tulee edeltää määritysrajan ylittävä virustaakkamääritys (viral load) jonka tulee ylittää 1000 kopiota/ml. Näyte on otettava lääkehoidon aikana villityypin viruksen uloskasvun estämiseksi.

Indikaatiot

Antiviraalihoidossa olevat kompliantit potilaat, joiden virustaakka nousussa (lääkehoidon pettäminen).

Esivalmistelut

Tutkimus on HIV-infektion hoidon seurantaan käytettävä testi. Tutkimusta voi tilata vain infektiolääkärin luvalla. Näytteenotto arkisin ma-to, ei pyhäpäivien aattona.

Menetelmä

HI-viruksen antiviraalilääkeresistenssiä aiheuttavien geenimutaatioiden määrittäminen polymeraasiketjureaktiolla (PCR) ja sekvensoimalla. Kokoverestä erotetään plasma, josta konsentroidaan viruspartikkelien RNA. RNA käännetään cDNA:ksi, josta monistetaan PCR:n avulla proteaasi- ja RT geenejä koodaava alue käyttämällä virusspesifisiä alukkeita. PCR-tuotteet sekvensoidaan ja sekvenssistä tunnistetaan resistenssiin assosioituneet mutaatiot. Mutaatioiden perusteella laaditaan tulkinta joka ilmoitetaan lääkeresistenssiprofiilina. Vastauksessa ilmoitetaan tulkittu lääkeresistenssiprofiili, havaitut mutaatiot sekä proteaasi- ja RT-geenin proteiinisekvenssit.

Tekotiheys

Kerran viikossa.

Näyteastia

10 ml EDTA-putki (lila korkki).

Näyte (minimi)

2x10 ml EDTA-verta.

Näytteen lähetys

Esikäsittelemätön näyte lähetetään huoneenlämmössä, näyte ei saa jäätyä kuljetuksen aikana. Vakuumiputki asetetaan muoviseen kuljetuskoteloon (esim. Mekalasi, Sulab), kääritään selluloosavanuun ja laitetaan muoviseen salpapussiin. Pussi ja lähete/lähetteet pakataan näytteiden lähetyslaatikkoon (esim. Mekalasi).

Viruksen nukleiinihapon tuhoutumisen estämiseksi näyte on toimitettava tutkittavaksi 24 tunnin sisällä näytteenottohetkestä. Ks. myös THL:n lähettäjän ohjeet.

HUOM! Jos näytettä ei saada toimitettua THL:ään näytteenotosta seuraavaan päivään mennessä, voi näytteestä eristää plasman, pakastaa plasman ja lähettää mahdollisimman pian kylmälähetyksenä THL:ään. Näytteen tulee tällöin säilyä pakastettuna koko kuljetuksen ajan.

Tulkinta

Hoitava lääkäri arvioi pitäisikö lääkkeitä, joille on havaittu resistenssiä, vaihtaa.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918.

Muutokset

*1.7.2016 Uusi lähete.
*21.9.2017 näytteen lähetysohjeet päivitetty