Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

aB-Verikaasuanalyysi, elektrolyytit ja metaboliitit (0648 aB-VeKaasT )

Tarkistettu

01.10.2014

Tekopaikka

Vaasan KS/Kemian laboratorio/(06) 2132520

Yleistä

Sisältää seuraavat osatutkimukset:

aB-pH aB-Happamuusaste
aB-pCO2 aB-Hiilidioksidiosapaine
aB-pO2 aB-Happiosapaine
aB-BE aB-Emäsylimäärä
aB-aHCO3 aB-Aktuaalinen bikarbonaatti
aB-tHb aB-Hemoglobiini
aB-HbO2Sat aB-Happikyllästeisyys (hemoglobiini)
aB-O2-Sis aB-Happisisältö
aB -Hb-CO aB -Hemoglobiini, hiilimonoksidi
aB -Hb-Met aB -Methemoglobiini
aP-Na aP -Natrium
aP-K aP -Kalium
aP-Cl aP -Kloridi
aP-Ca-Ion aP-Kalsium, ionisoitunut
aP-Gluk aP -Glukoosi
aP-Laktaat aP-Laktaatti
Indikaatiot

Happoemästaseen häiriöt.

Menetelmä
Spesifiset elektrodit pH, pCO2 ja pO2
Suora ISE Na+, K+, Cl- ja Ca2+
Spektrofotometria HbO2Sat, O2-Sis ja tHb
Laskennallinen BE, aHCO3.
Entsymaattinen amperometria: Glukoosi, laktaatti.
Häiriötekijät

Jos näytteen sisältämä vesimäärä on alentunut (lipemia, korkea proteiinipitoisuus), saadaan suoralla ISE:llä korkeampia natriumtuloksia kuin epäsuoralla ISE:llä. Näissä tapauksissa epäsuoran menetelmän tulos on virheellinen (pseudohyponatremia).

Näyteastia

Radiometer safePICO itsetäyttyvä, ks. käyttöohje.

Näyte (minimi)

1.0 (0.5) ml arteriaverta.

Näytteen säilytys

Säilyy 15-20 min +20 °C, nopeasti jäähdytettynä 60 min +5 °C.

Aluenäytteenotto

Ei sovellu alueelliseen näytteenottoon, näytteenotto ainoastaan keskussairaalassa.

Viitearvot
aB-pH 7.35 - 7.45
aB-pCO2 4.5 - 6.0 kPa
aB-PO2 12.0 - 14.0 kPa
· 18-30 v 11.0 - 14.0 kPa
· 31-50 v 10.3 - 13.0 kPa
· 51-60 v 9.7 - 12.7 kPa
· 61-70 v 9.3 - 12.3 kPa
· 71-80 v 8.8 - 11.9 kPa
· yli 80 v 8.3 - 11.4 kPa
aB-BE -2.5 - +2.5 mmol/l
aB-aHCO3 21 - 28 mmol/l
aB-HbO2Sat ≥ 95 %
aB-O2 sis naiset: 158-199 ml/l
miehet: 188-223 ml/l
Muut analyytit: Ks. vastaava ohjekirjasivu.
Tulkinta

Plasmassa on ylimäärin vahvoja kationeja suhteessa anioneihin. Tästä erotuksesta käytetään lyhennettä SIDa (Strong Ion Difference, actual) ja se on normaalisti hieman yli 30 mmol/l. Elektroneutraalisuusehdon vallitessa ionien konsentraatioiden välillä on yhteys:

cNa+ + cK+ + 2*cCa2+ + cH+ = cOH- + cCl- + cHCO3- + cA-

Ilman hiilidioksidia plasman pH olisi n. 11. Happoemästaseeseen vaikuttaa hiilidioksidikonsentraatio (bikarbonaatti) ja anionien määrä suhteessa kationeihin. Siten esim. laktaatti- ja ketoasidoosi voidaan kuvata vahvojen anionien ylimääränä ja oksentelun aiheuttama alkaloosi kloridin (vahva anioni) vajeena.

Metabolisissa häiriötiloissa, joissa ionitasapaino on muuttunut, tapahtuu nopea respiratorinen kompensaatio. pH voi siten olla normaali, kun elimistö korjaa metabolisen alkaloosin tai asidoosin lisäämällä tai vähentämällä hiilidioksin määrää.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*1.10.2014 Lisätty happiosapaineen ikäkohtaiset viitearvot