Vaasa, laboratorio-ohjekirja

B -Lääkeainemääritys (0704 B -Lääke )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

28.1.2016

Tekopaikka

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/oikeustoksikologiayksikkö oikeuskemisti Sirpa Mykkänen puh. 029 524 8343.

Lähete

THL Huumaus- ja lääkeainetutkimuslähete. Mainittava käytetty lääkitys ja mahdollinen alustavan seulonnan tulos. Samalla lähetteellä voidaan pyytää myös yksittäisten aineiden tai aineryhmien määrittämistä ja varmistamista. Hinta määräytyy lähetteen perusteella.

Yleistä

Jokainen pyydetty lääkaine laskutetaan erikseen.

Indikaatiot

Lääkeainekäytön tai myrkytyksen diagnostiikka, kun kyseinen yksittäinen lääkeainemääritys ei kuulu VKS:n tutkimusvalikoimaan. Tutkimus ei sovi lääkeaineiden terapeuttisten tasojen seurantaan.

Myrkytystilojen seulontatutkimuksena käytetään aina ensisijaisesti virtsamäärityksiä (ks. 4221 -U-Huum-O ja jatkotutkimus 2295 -U-Lääke-O). Ainoastaan jos lääkeaineen pitoisuusmääritys antaa lisätietoa potilaan hoitoa varten, kannattaa ainetta määrityttää myös verestä. Tällöin tulisi mieluiten tutkia sekä virtsa- että verinäyte (0243 -U-Lääke ja 0704 B -Lääke). Mikäli pyynnön kanssa on epäselvyyksiä, on hyvä ennen tutkimuksen pyyntöä konsultoida laboratoriolääkäriä (h. 81-2500).

Menetelmä

Kvantitatiivinen kaasukromatografia.

Tekotiheys

Arkisin (ma-pe).

Tulos valmiina

1-2 viikon kuluessa. Erittäin kiireelliset soitetaan 3 päivän kuluessa.

Näyteastia

3 ml EDTA-putki (liila korkki) tai 5 ml seerumiputki (punainen korkki).

Näyte (minimi)

3 ml (1 ml) EDTA-verta tai seerumia.

Ohje laboratoriolle

Tulos vastataan ATK:lle ilmoituksena TEHTY ja kommentteihin merkitään tutkitun lääkeaineen nimi. Vastaus lähetetään osastolle paperilomakkeella.

Näytteen säilytys

Säilyy useita viikkoja jääkaapissa +5 °C.

Näytteen lähetys

Ma - to huoneenlämmössä.

Viitearvot

Tutkimus vastataan erillisellä lomakkeella, josta ilmenevät lääkeainekohtaiset havainnointirajat (cut-off limit).

Tulkinta

Tutkimus sisältää yksittäisen huumausaine-, liuotinaine- tai lääkeaineanalyysin. Verestä tai seerumista tehtäviä tutkimuksia ovat mm. bentsodiatsepiinit (diatsepaami, nordiatsepaami, oksatsepaami, klooridiatsepoksidi, tematsepaami, alpratsolaami, midatsolaami, loratsepaami, nitratsepaami, klonatsepaami, medatsepaami ja triatsolaami), barbituraatteja (amobarbitaali, fenobarbitaali, pentobarbitaali, butalbitaali), d-propoksifeeni, metadoni, fensyklidiini, tsopikloni, tsolpideemi, ja liuotinaineista tolueeni.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*28.1.2016 Uusi lähete.