Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Denguevirus, pakettitutkimus (0783 S -DenAgAb )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

31.5.2016

Tekopaikka

HUSLAB/Virologian ja immunologian laboratorio, Zoonoosi-työpiste, puh. 050 427 2164

Indikaatiot

Matkailijoiden denguevirus-infektioiden osoittaminen. Ryhmätutkimus, joka sisältää sekä akuutin infektion toteamisen että erotusdiagnostiikan kannalta välttämättömät tutkimuskokonaisuuden.

Menetelmä

Immunokromatografia. Immunofluoresenssi. Entsyymi-immunomenetelmä (EIA). Denguevirus-NS1-antigeeni tutkitaan immunokromatografia-menetelmällä. Flavivirus-IgG-luokan vasta-aineet tutkitaan immunofluoresenssimenetelmällä, jossa antigeenina denguevirus 3. IgM-luokan vasta-aineet tutkitaan EIA-tekniikalla.

Tulos valmiina

1-3 työpäivän aikana.

Näyteastia

4 ml seerumigeeliputki.

Näyte (minimi)

1 ml seerumia, tarvittaessa uusi näyte 8-14 vrk kuluttua sairastumisesta.

Näytteen säilytys

7 vrk jääkaapissa +5 °C, pitempiaikainen pakastettuna -20 °C.

Näytteen lähetys

Ma - pe huoneenlämmössä.

Viitearvot

Negatiivinen

Tulkinta

Nelinkertainen IgG-titterin nousu I- ja II-näytteen välillä on merkki tuoreesta flavivirusinfektiosta. Samoin positiivinen IgM-vasta-ainelöydös yhdessä IgG-positiivisuuden kanssa, korkea IgG-titteri on vahvasti viitteellinen löydös.

Vasta-aineita on todettavissa viimeistään n. 8 vuorokauden kuluttua sairastumisesta. Dengueviruksia on neljää tyyppiä (DENV 1-4) ja sekundaariseen, toisen denguevirustyypin aiheuttamaan infektioon voi liittyä vakavampia verenvuoto- ja shokkioireita. Sekundaari-infektioissa IgM-vaste voi jäädä heikoksi, IgG-vasta-ainetason ollessa korkea mahdollisesti jo I-näytteessä.

Positiivinen tulos on akuutille denguekuumeelle viitteellinen, mutta ilman serologista löydöstä I-näytteestä on II-näyte tarpeellinen diagnoosin vahvistamiseksi.

NS1-antigeenitesti on dengueviruksille spesifi, eikä ristireagoi muiden flavivirusten kanssa. Matkailijoiden primaareissa denguevirus-infektioissa NS1- antigeenia on osoitettavissa seerumista yleensä aina jo ensimmäisten sairauspäivien aikana ennen spesifien vasta-aineiden ilmaantumista. NS1- antigeenipitoisuudet laskevat yleensä muutaman päivän kuluessa oireiden alkamisesta, mutta testi voi olla positiivinen vielä toisella sairausviikolla. Yhdistämällä NS1-antigeeni- ja denguevirus vasta-ainetutkimus saadaan yli 95%:lla potilaista denguekuumediagnoosi aikaisemmin, usein jo yhdestä seeruminäytteestä.

Zikavirus-infektiota epäiltäessä suosittellaan tämän pyynnön sijaan S-DezAgAb-tutkimusta (0784 S -DeZAgAb), joka sisältää erotusdiagnostisesti vaadittavien denguemääritysten lisäksi myös zikavirus-IgM-määrityksen.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918.

Muutokset

*31.5.2016 Uusi tutkimus