Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Pt-Vankomysiini, 0- ja 1-koe (0823 Pt-VAN )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

29.12.2020

Tekopaikka

Vaasan KS/kliinisen kemian laboratorio/(03) 213 2519.

Yleistä

Tutkimuksessa määritetään seerumin vankomysiinin jäännöspitoisuus 1-15 min ennen lääkkeen antoa ja huippupitoisuus 15 min lääkkeen annon jälkeen. Tutkimus sisältää kaksi näytettä/määritystä, S -VAN-0 ja S -VAN-1. Yksittäisissä pitoisuusmäärityksissä on käytettävä tutkimusta 3277 S -VAN.

Vankomysiini on aminoglykosidi-antibiootti. Se on nefro- ja ototoksinen, etenkin käytettynä muiden aminoglykosidien kanssa. Muut munuaistoksiset lääkeaineet yhdessä vankomysiinin kanssa, kuten amfoterisiini B, furosemidi, sisplatiini ja tulehduskipulääkkeet, voivat vielä lisätä riskiä munuaisvauriolle. Vankomysiinin yhteydessä on kuvattu myös neutropeniaa, trombosytopeniaa, tromboflebiittejä ja allergisia reaktioita.

Indikaatiot

Vankomysiinihoidon ja -toksisuusriskin arviointi käytettäessä suuria lääkeannoksia tai yhdessä muiden toksisten lääkeaineiden kanssa tai kun potilaalla on alentunut munuaisfunktio.

Menetelmä

Homogeeninen mikropartikkeli immunomääritys (KIMS). Toteamisraja 4 mg/l.

Tekotiheys

Päivystystutkimus.

Tulos valmiina

Valmis samana päivänä.

Häiriötekijät

Hyvin harvoissa tapauksissa (alle 1 tapaus/ 100 000 testiä kohden) jotkut immunoglobuliinit voivat aiheuttaa epäspesifisiä häiriöitä agglutinoitumisreaktioon, ja johtaa virheellisen mataliin tuloksiin.

Näyteastia

Seerumi-geeliputket 2 x 4 ml.

Näytteenotto

Näyte jäännöspitoisuuden määrittämiseksi otetaan aikaisintaan vuorokauden kuluttua hoidon aloittamisesta tai annoksen muuttamisesta 1 - 15 min ennen seuraavaa lääkeinfuusiota. Näyte huippupitoisuuden mittaamiseksi otetaan 15 min laskimoinfuusion ja 60 min lihakseen antamisen jälkeen.

Putket merkitään oikeilla tarroilla: jäännöspitoisuus = S -VAN-0, huippupitoisuus 15 min infuusiosta = S -VAN-1.

Näyte (minimi)

2 x 1 ml (2 x 0.5 ml) seerumia.

Näytteen säilytys

Näyte säilyy viikon jääkaappilämpötilassa. Lähetys huoneenlämmössä, jos perillä saman päivän kuluessa. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Viitearvot

S -VAN jäännöspitoisuustavoite on 15-20 mg/l ainakin vaikeissa infektioissa, muissa infektioissa vähintään 10 mg/l.

Munuaisfunktiota on seurattava erityisesti, jos pitoisuus ylittää 20 mg/l. Munuaistoksisuutta esiintyy jo alemmilla pitoisuuksilla, joten munuaisfunktion seuraaminen on suositeltavaa.

Huippupitoisuus (2 annosta/vrk): alle 70 mg/l.

Huippupitoisuus (4 annosta/vrk): 20 - 50 mg/l. Annostusta 4 x vrk käytetään yleensä vain endokardiittien yhteydessä.

Tulkinta

Ks. 3277 S -VAN. Pitoisuusmäärityksiä ei yleensä tarvita lyhytaikaisessa hoidossa, jos potilaalla on normaali munuaisten toiminta.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*29.12.2020 Menetelmä- ja viitearvomuutos