Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Pt-Vankomysiini, 0- ja 1-koe (0823 Pt-VAN )

Tarkistettu

21.04.2010.

Tekopaikka

Vaasan KS/kliinisen kemian laboratorio/(03) 213 2519.

Yleistä

Tutkimuksessa määritetään seerumin vankomysiinin minimipitoisuus 1-15 min ennen lääkkeen antoa ja maksimipitoisuus 15 min lääkkeen annon jälkeen. Tutkimus sisältää kaksi näytettä/määritystä, S -VAN-0 ja S -VAN-1. Yksittäisissä pitoisuusmäärityksissä on käytettävä tutkimusta 3277 S -VAN.

Vankomysiini on aminoglykosidi-antibiootti. Se on nefro- ja ototoksinen, etenkin käytettynä muiden aminoglykosidien kanssa. Muut munuaistoksiset lääkeaineet yhdessä vankomysiinin kanssa, kuten amfoterisiini B, furosemidi, sisplatiini ja tulehduskipulääkkeet, voivat vielä lisätä riskiä munuaisvauriolle. Vankomysiinin yhteydessä on kuvattu myös neutropeniaa, trombosytopeniaa, tromboflebiittejä ja allergisia reaktioita.

Indikaatiot

Vankomysiinihoidon ja -toksisuusriskin arviointi käytettäessä suuria lääkeannoksia tai yhdessä muiden toksisten lääkeaineiden kanssa tai kun potilaalla on alentunut munuaisfunktio.

Menetelmä

Fotometrinen, entsyymi-immunologinen (EMIT). Toteamisraja 1 mg/l.

Tekotiheys

Päivystystutkimus.

Tulos valmiina

Valmis samana päivänä.

Näyteastia

Seerumi-geeliputket 2 x 5 ml.

Näytteenotto

Näyte minimipitoisuuden mittaamiseksi otetaan aikaisintaan vuorokauden kuluttua hoidon aloittamisesta tai annoksen muuttamisesta 1 - 15 min ennen seuraavaa lääkeinfuusiota. Näyte maksimipitoisuuden mittaamiseksi otetaan 15 min laskimoinfuusion ja 60 min lihakseen antamisen jälkeen.

Putket merkitään oikeilla tarroilla: jäännöspitoisuus = S -VAN-0, huippupitoisuus 15 min infuusiosta = S -VAN-1.

Näyte (minimi)

2 x 1 ml (2 x 0.5 ml) seerumia.

Näytteen säilytys

Säilyy vuorokauden huoneenlämpötilassa, viikon jääkaapissa, pakasteena kuukausia.

Aluenäytteenotto

Voidaan lähettää huoneenlämpöisenä jos perillä saman päivän kuluessa, muutoin kylmälähetys.

Viitearvot

Jäännöspitoisuus (annostelu 2x/vrk tai 4x/vrk): 5-15 mg/l.

Huippupitoisuus (2 annosta/vrk): alle 70 mg/l.

Annostusta 4 x vrk käytetään yleensä vain endokardiittien yhteydessä.

Huippupitoisuus (4 annosta/vrk): 20 - 50 mg/l.

Tulkinta

Ks. 3277 S -VAN. Pitoisuusmäärityksiä ei yleensä tarvita lyhytaikaisessa hoidossa, jos potilaalla on normaali munuaisten toiminta.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Katja Viitala p. 041 730 4070