Vaasan Keskussairaala0887 Pt-Kloni-R
Laboratorio-ohjekirjaPt-Klonidiini-koe
Päivitys 1.1.2015
Tekopaikka S -GH: TYKSLAB/(02) 313 1919.
Yleistä Klonidiini on alfa-adrenerginen hypotensiivinen lääkeaine, jonka sentraaliset vaikutukset lisäävät aivolisäkkeen kasvuhormonieritystä. Hypopituitarismissa klonidiini ei pysty aikaansaamaan kasvuhormonivastetta, joten kokeella voidaan todeta kasvuhormonin puute tai vajaaeritys.
Indikaatiot Kasvuhormonipuutteen tai -vajauksen toteaminen.
Potilasohje Paasto 10 tuntia, yli yön.
Toimintakokeen suoritus Kokeen määrää endokrinologian erikoislääkäri ja koe suoritetaan lääkärin valvonnassa. Potilas on makuulla kokeen aikana. Koe kestää kaksi tuntia.
Verenpainetta tarkkaillaan 15 min välein ensimmäisen tunnin ajan ja 30 min välein toisen tunnin ajan. Klonidiini aiheuttaa lievää verenpaineen laskua ja uneliaisuutta. Lisäksi klonidiini saa aikaan tilapäistä kortikoidituoton lamaa, ja potilaalle on varauduttava antamaan tarvittaessa hydrokortisonia i.v.
Koe aloitetaan verenpainemittauksella ja ottamalla 0-verinäyte. Tämän jälkeen potilaalle annetaan klonidiinia peroraalisesti 0.075 mg/m2 (esim. Catapresan tabl. 150 µg). Verinäytteet kasvuhormonimäärityksiä varten otetaan 30, 60, 90 ja 120 min kuluttua. Haluttaessa näytteestä mitataan myös kortisoli, mutta nämä määritykset on pyydettävä erikseen.
Näytteet: S-GH 0, 30, 60, 90, 120 min
Menetelmä Aikaerotteinen fluorometria (TR-FIA).
Tekotiheys Arkisin (ma-pe).
Tulos valmiina Viikon kuluessa.
Näyte (minimi) 1 ml (0.5 ml) seerumia.
Näytteen säilytys Ks. 2035 S -GH.
Tulkinta Jos kasvuhormonipitoisuus nousee toimintakokeessa vähintään 4.4 µg/l, sen katsotaan sulkevan pois klassisen kasvuhormonivajeen. Jos vähintään kahdessa stimulaatiokokeessa kasvuhormonipitoisuus on 2.4 - 4.4 µg/l, se viittaa osittaiseen kasvuhormonivajeeseen ja tätä pienempi pitoisuus kasvuhormonin puutteeseen. Tulkinta on aina suhteutettava omaan potilasaineistoon.
Seerumin kortisolipitoisuus alenee kokeessa lähtötasosta noin puoleen.
Yhteyshenkilöt Sairaalakemisti Matti Väisänen p. (06) 323 2502