Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Immunoglobuliini A puutostutkimus (0900 S -IgApuut )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

5.3.2019

Tekopaikka

SPR Veripalvelu Näyteinfo 029 3001414.

Lähete

SPR IgA-puutostutkimus fi, sv

Yleistä

Selektiivinen immunoglobuliini A:n (IgA) puutos on yleisin primaarinen immunoglobuliinipuutos. Sen esiintyvyys suomalaisilla verenluovuttajilla on 1:400. IgA-puutoksessa seerumin IgA-pitoisuus on alle määritysmenetelmämme mittausrajan, joka on 0.05 mg/l. IgA-vajauksessa seeruminäytteessä on todettavissa IgA:ta, mutta sen pitoisuus on alle iänmukaisen viitevälin. Noin viidesosa henkilöistä, joilla on IgA-puutos, muodostaa luokkaspesifisiä vasta-aineita IgA:ta kohtaan (anti-IgA). Nämä vasta-aineet, etenkin jos pitoisuus on suuri (yli 1000 AU/l), voivat aiheuttaa anafylaktisen reaktion verensiirtojen ja immunoglobuliinihoitojen yhteydessä. SPR:n kokemuksen ja kirjallisuuden mukaan henkilöiden, joiden seeruminäytteessä todetaan IgA:ta, ei ole todettu muodostavan luokkaspesifisiä anti-IgA -vasta-aineita. Tästä syystä anti-IgA -määritys tehdään vain niistä näytteistä, joissa ei todeta IgA:ta.

Indikaatiot

Suunniteltaessa immunoglobuliinihoitoa tai verensiirtoa potilaalle, jolla epäillään sairaalan oman määrityksen perusteella IgA-puutosta.

Anti-IgA:n määrittäminen ja seuraaminen IgA-puutospotilaan verensiirtojen ja immunoglobuliinihoitojen yhteydessä.

Anafylaktisten verensiirtoreaktioiden tutkiminen.

Esivalmistelut

Tutkimus tilataan vain potilaille, joiden P -IgA (4827 P -IgA) on ollut alle 0.1 g/l. Jos potilaan IgA-määritystä ei ole aikaisemmin tehty, tehdään se ennenkuin tilataan puutostutkimus. Anti-IgA -vasta-aineita ei tutkita, jos IgA:ta on mitattavissa seeruminäytteestä.

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen. Yli 800 mg/l IgA-pitoisuutta ei määritetä tarkasti, joten myöskään normaalia suuremmat IgA-pitoisuudet (esim. IgA-myeloomassa) eivät tule määrityksissä esille. Vasta-aineen spesifiteetti varmennetaan neutraloimalla löydös IgA:ta sisältävällä seerumilla.

Tulos valmiina

Kolmessa viikossa. Erikseen sovittaessa tehdään kiireellisenä.

Näyteastia

5 ml:n seerumiputki.

Näyte (minimi)

2 ml seerumia.

Näytteen säilytys

Säilyy viikon jääkaapissa.

Linkit

S -IgA-puutostutkimus (S –IgA-Ab, SPRV 3770).

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529