Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

__-Zoonoosivirus, nukleiinihappo (kval) (0987 __-ZooNhO )

Tarkistettu

27.2.2020

Tekopaikka

HUSLAB/Virologian ja immunologian laboratorio, Virologian ja immunologian erikoistutkimukset, virka-aikaan: p. 050 427 2164. Päivystysaikaan: Virologian yksikön etupäivystäjä p. 040 837 4010 tai 040 837 4011.

Indikaatiot

Erikoistutkimus, joka tarvitaan harvinaisille mikrobeille tai erityistilanteissa (esim. uusi koronavirus COVID-19 (2019-nCoV), MERS-koronavirus, rabiesvirus, zikavirus, puumalavirus, Krimin-Kongon verenvuotokuumevirus (CCHFV), infektiohälytysnäytteet). Tutkimuspyynnön lisätietoja-kohtaan kirjoitetaan haetun viruksen nimi.

Esivalmistelut

HUOM! COVID-19 (2019-nCoV) -epäilyssä on konsultoitava aina ensin infektiolääkäriä, minkä jälkeen soitettava VKS laboratorioon ennen tutkimuksen tilaamista ja näytteenottoa. COVID-19 -näytteitä otetaan vain keskussairaalassa erillisen ohjeen mukaan. Näytteiden lähettämisestä HUSLAB:iin huolehtii VKS mikrobiologian laboratorio klo 7-15 (p. 2842) ja muuna aikana VKS kemian laboratorio (p. 2521 tai 6516).

Näytteiden mukaan tulostetaan ja täytetään virustutkimuslähete. Ks. myös erillinen ohjeistus ajantasaisesta laboratoriotiedotteesta ja infektiolääkäreiden ja hygieniahoitajien tiedotteista!

Menetelmä

Nukleiinihapon osoitus PCR-tekniikalla. Nukleiinihappo-osoitusmenetelmä valitaan yksilöllisesti anamnestisten tietojen ja epäillyn infektioagenssin mukaan.

Tekotiheys

Tarpeen mukaan.

Näyteastia

Tikkunäytteet: nylon- tai dacrontikku (nukkatikku) katkaistaan Copan UTM-viruskuljetusputkeen (tai steriiliä keittosuolaa sisältävään kierrekorkilliseen putkeen). Imulimanäytteille limankeruuputki. Yskös- ja BAL-näytteille kierrekorkillinen tehdaspuhdas putki/purkki. Seeruminäyte: seerumigeeliputki (1-2 ml seerumia).

Näytteenotto

Näytteet otetaan eristyshuoneessa asianmukaisesti suojautuneena. Näytteenottajat suojautuvat samalla tavalla kuin muu hoitohenkilökunta.

COVID-19-koronavirusepäily (2019-nCoV):

Suojavarusteet: FFP3-hengityssuojain, nestettä läpäisemätön pitkähihainen suojatakki, visiiri/suojalasit, suojahanskat, hiussuojain.

Nenänielutikkunäyte:

•Työnnä näytteenottotikku (nylon tai dacron-tikku ns. nukkatikku) alaviistoon nenänpohjaa pitkin sieraimeen noin 12-15 cm syvyyteen (syvyys mitataan etukäteen, sierain-korvanipukka; aikuisilla aina yli 10 cm, alle 2-vuotiailla lapsilla 6-7 cm)

•Hankaa limakalvoja kiertoliikkeellä siten, että tikkuun tarttuu limakalvolta irronneita soluja.

•Jos potilas on vuotoherkkä tai tilanne muuten niin vaatii, voit ottaa tikkunäytteen sieraimesta 3-5 cm:n syvyydestä ja erillisellä tikulla nielukaarista.

•Katkaise tikku/tikut kuljetusnestettä sisältävään Copan UTM-viruskuljetusputkeen (tai steriiliä keittosuolaa sisältävään putkeen).

Nenänieluimunäyte:

•Kostuta sieraimia tarvittaessa noin 2 ml keittosuolalla.

•Työnnä imuun kytketyn limanäyteputken letku nenän kautta nenänieluun ja ime näyteputkeen limaa molemmista sieraimista.

•Lähetä imulimanäyte (2 ml) sellaisenaan limankeruuputkessa. (Näyte säilyy 3 vuorokautta jääkaapissa.)

Yskös- tai BAL-näyte:Näytteeksi tarvitaan 2 ml ysköstä tai BAL-näytettä. Näyte lähetetään sellaisenaan suljettuna kierrekorkilliseen tehdaspuhtaaseen putkeen/purkkiin. (Näyte säilyy 3 vuorokautta jääkaapissa.)

Jos tutkimus halutaan tehtäväksi useammasta eri näytelaadusta, tulee ne toimittaa laboratorioon samanaikaisesti. Jokaiselle näytelaadulle tulee olla oma ZoonNhO -pyyntö.

Huom! bakteerinäytteille tarkoitettuja kuljetusputkia (esim. geeliputkia) ei voi käyttää virusdiagnostisten näytteiden kuljetukseen.

Näyte (minimi)

COVID-19-koronavirusepäilyssä (2019-nCoV) otetaan hengistystie-eritenäyte ylemmistä ja/tai alemmista hengitysteistä ja seeruminäyte (pariseeruminäyte 14 vrk kuluttua). Vakavissa taudinkuvissa on suositeltavaa ottaa näyte myös alemmista hengitysteistä.

MERS-koronavirusnäytteitä tarvitaan ensisijaisesti alempien hengitysteiden näyte (yskös- tai BAL-näyte).

Zikavirusinfektion epäilyssä edellytetään hoitavan lääkärin yhteydenottoa laboratorioon toimintaohjeiden saamiseksi, ks. Yhteyshenkilöt.

Näytteen lähetys

Näytteet puhdistetaan potilashuoneen ulkopuolella (sulkutilassa) Apowipe-liinalla, minkä jälkeen riisutaan suojavarusteet, desinfioidaan kädet ja puetaan puhtaat hanskat. Näyteputkiin liimataan tunnistustarrat ja laitetaan näytteet suljettavaan muovipussiin (esim. minigrip). Muovipussin päälle laitetaan tartuntavaarakolmiotarra ja merkintä COVID-19 -epäily (tai 2019-nCoV -epäily). Näytteet viedään välittömästi laboratorioon tai pyydetään laboratoriohenkilökuntaa hakemaan näytteet. Putkipostia ei saa käyttää. VKS laboratorio hoitaa näytteiden lähetyksen kylmäkuljetuksena taksilla HUSLAB:iin.

Viitearvot

Negatiivinen.

Tulkinta

Tuloksista annetaan lausunto, joka sovitetaan yksilöllisesti kulloiseenkin menetelmään ja haettuun patogeeniin.

Yhteyshenkilöt

HUSLAB: sairaalamikrobiologi Hannimari Kallio-Kokko: hannimari.kallio-kokko(at)hus.fi / 050 427 0476, lääkäri Olli Vapalahti: olli.vapalahti(at)helsinki.fi / 040 838 4015 ja sairaalamikrobiologi Annemarjut Jääskeläinen: annemarjut.jaaskelainen(at)hus.fi / 0504288017

Vaasan KS: Mikrobiologi Roosa Savolainen p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. (06) 213 2840.

Muutokset

*1.3.2016 Uusi tutkimus
*23.1.2020 Tarkistettu yhteystiedot, lisätty nCoV-ohjeistus
*27.2.2020 Tarkennettu COVID-19 -ohjeistusta