Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Tosilitsumabi (10013 S -Tosilit )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

18.5.2020

Tekopaikka

Synlab Suomi/Ammattilaisneuvonta/020 734 1550.

Indikaatiot

Annoksen tai annosteluvälin muutosharkinnan tai lääkevaihtopäätöksen tueksi.

Esivalmistelut

Tilattaessa on vastattava seuraaviin kysymyksiin:

Tilaa tarvittaessa myös 10014 S -TosilAb.

Näytteet tulee ottaa juuri ennen seuraavaa lääkeannosta (ns. jäännöspitoisuusmittaus). Jos tästä poiketaan tai jos potilaalla on käytössä biosimilaarivalmiste, tulee tästä ilmoittaa lähetteessä potilashuomautuksena, jotta lausuntoa antavalla lääkärillä olisi käytettävissään nämä tiedot tuloksen oikein tulkitsemiseksi.

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen (EIA).

Tekotiheys

Kerran viikossa.

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Näyteastia

5 ml:n seerumiputki.

Näytteenotto

Jos pyydetään samanaikaisesti myös 10014 S -TosilAb, otetaan näyte 5 ml:n seerumiputkeen ja erotellaan 1 ml:n näytteet eri putkiin lähetystä varten.

Näyte (minimi)

1 ml seerumia, enintään 2 ml.

Näytteen säilytys

Näyte säilyy viikon jääkaapissa. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan.

Näytteen lähetys

Pakastettu näyte lähetetään pakastelähetyksenä, muuten huoneenlämmössä.

Viitearvot

Keskimäärin 5 µg/ml

Tulkinta

Tavoitealue on määritelty siten, että kyseisellä jäännöspitoisuudella hoidon teho on kliinisissä aineistoissa keskimäärin hyvä. Yli tavoitealueen olevan jäännöspitoisuuden ei ole voitu osoittaa antavan parempaa hoitovastetta tai lisähyötyä (kenties esim. TNF-alfa-salpaajilla toisinaan havaittavan iriitin hoitovastetta lukuun ottamatta). Alle tavoitealueen olevien jäännöspitoisuuksien osalta annoksen nostamisesta tai annosvälin tihentämisestä voi olla hyötyä, jos matalan pitoisuuden taustalla ei ole potilaalle kehittyneet lääkevasta-aineet.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*17.7.2016 Uusi tutkimus.
*18.5.2020 Lisätty viitearvot.