Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

S -Tosilitsumabi (10013 S -Tosilit )

Tarkistettu

17.7.2017

Tekopaikka

Yhtyneet Medix Laboratoriot/(09) 52561.

Indikaatiot

Annoksen tai annosteluvälin muutosharkinnan tai lääkevaihtopäätöksen tueksi.

Esivalmistelut

Tilattaessa on vastattava seuraaviin kysymyksiin:

  • Potilaan käyttämä lääke
  • Diagnoosi, johon lääke käytössä

Tilaa tarvittaessa myös 10014 S -TosilAb.

Näytteet tulee ottaa juuri ennen seuraavaa lääkeannosta (ns. jäännöspitoisuusmittaus). Jos tästä poiketaan tai jos potilaalla on käytössä biosimilaarivalmiste, tulee tästä ilmoittaa lähetteessä potilashuomautuksena,

jotta lausuntoa antavalla lääkärillä olisi käytettävissään nämä tiedot tuloksen oikein tulkitsemiseksi.

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen (EIA).

Tekotiheys

1-2 viikon välein.

Tulos valmiina

Kolmen viikon kuluessa.

Näyteastia

5 ml:n seerumiputki.

Näytteenotto

Jos pyydetään samanaikaisesti myös 10014 S -TosilAb, otetaan näyte 5 ml:n seerumiputkeen ja erotellaan 1 ml:n näytteet eri putkiin lähetystä varten.

Näyte (minimi)

1 ml seerumia, enintään 2 ml.

Näytteen säilytys

Näyte säilyy viikon jääkaapissa. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan.

Näytteen lähetys

Pakastettu näyte lähetetään pakastelähetyksenä, muuten huoneenlämmössä.

Tulkinta

Tuloksista annetaan lausunto, jossa huomioidaan samaan aikaan otettujen pitoisuus- ja lääkevasta-ainemääritysten tulokset.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Matti Väisänen p. (06\) 213 2502

Muutokset

*17.7.2016 Uusi tutkimus.