Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

S -Bupropioni (10015 S -Buprop )

Tarkistettu

9.11.2017

Tekopaikka

Yhtyneet Medix Laboratoriot oy, alihankinta Labor Dr. Limbach.

Lähete

Yhtyneet Medix Laboratoriot, Lääkeainetutkimukset-lähete.

Yleistä

Bupropioni ja sen tärkein metaboliitti hydroksibupropioni estävät CYP2D6-reittiä. Bupropioni metaboloituu tärkeimmäksi aktiiviksi metaboliitikseen, hydroksibupropioniksi pääasiassa sytokromi P450 CYP2B6:n välityksellä. CYP2B6:n substraatit (syklofosfamidi, ifosfamidi) ja CYP2B6:n inhibiittorit (orfenadriini, tiklopidiini, klopidogreeli) saattavat nostaa bupropionin plasmapitoisuutta ja laskea aktiivisen metaboliitin hydroksibupropionin pitoisuutta.

Amfetamiininkaltaisesta kemiallisesta rakenteesta johtuen bupropioni voi häiritä joidenkin virtsasta tehtävien huumepikaseulontatestien tuloksia. Tämä voi johtaa vääriin positiivisiin tuloksiin, erityisesti amfetamiinien suhteen.

Indikaatiot

Lääkeainepitoisuuden määritys.

Menetelmä

LC/MS/MS.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

5 ml:n geelitön seerumiputki.

Näytteenotto

Kylmänäytteenotto. Näyte sentrifugoidaan heti, kun näyte on hyytynyt, seerumi erotellaan nopeasti ja pakastetaan -20 °C.

Näyte (minimi)

1 ml (0.5) ml seerumia.

Näytteen säilytys

Pakastettuna -20 °C.

Näytteen lähetys

Ma-pe pakastelähetyksenä.

Viitearvot

50 - 100 µg/l

Tulkinta

AGNP Consensus Guidelines kertoo, että bupropionin ja hydroksibupropionin (aktiivinen metaboliitti) yhteenlaskettu pitoisuus ennen lääkeaineannosta tulee olla 225 - 1500 µg/l, pitoisuudet ≥ 2000 µg/l ovat haitallisia.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Katja Viitala p. 041 730 4070

Muutokset

*9.11.2017 Uusi tutkimus