Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Bupropioni (10015 S -Buprop )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

9.11.2017

Tekopaikka

Synlab Suomi oy, alihankinta Labor Dr. Limbach.

Lähete

Synlab Suomi, Lääkeainetutkimukset-lähete.

Yleistä

Bupropioni ja sen tärkein metaboliitti hydroksibupropioni estävät CYP2D6-reittiä. Bupropioni metaboloituu tärkeimmäksi aktiiviksi metaboliitikseen, hydroksibupropioniksi pääasiassa sytokromi P450 CYP2B6:n välityksellä. CYP2B6:n substraatit (syklofosfamidi, ifosfamidi) ja CYP2B6:n inhibiittorit (orfenadriini, tiklopidiini, klopidogreeli) saattavat nostaa bupropionin plasmapitoisuutta ja laskea aktiivisen metaboliitin hydroksibupropionin pitoisuutta.

Amfetamiininkaltaisesta kemiallisesta rakenteesta johtuen bupropioni voi häiritä joidenkin virtsasta tehtävien huumepikaseulontatestien tuloksia. Tämä voi johtaa vääriin positiivisiin tuloksiin, erityisesti amfetamiinien suhteen.

Indikaatiot

Lääkeainepitoisuuden määritys.

Menetelmä

LC/MS/MS.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

5 ml:n geelitön seerumiputki.

Näytteenotto

Kylmänäytteenotto. Näyte sentrifugoidaan heti, kun näyte on hyytynyt, seerumi erotellaan nopeasti ja pakastetaan -20 °C.

Näyte (minimi)

1 ml (0.5) ml seerumia.

Näytteen säilytys

Pakastettuna -20 °C.

Näytteen lähetys

Ma-pe pakastelähetyksenä.

Viitearvot

50 - 100 µg/l

Tulkinta

AGNP Consensus Guidelines kertoo, että bupropionin ja hydroksibupropionin (aktiivinen metaboliitti) yhteenlaskettu pitoisuus ennen lääkeaineannosta tulee olla 225 - 1500 µg/l, pitoisuudet ≥ 2000 µg/l ovat haitallisia.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*9.11.2017 Uusi tutkimus