Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Infliksimabi, pitoisuus ja vasta-aine-paketti (10025 S -InfliPa )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

15.5.2020

Tekopaikka

Synlab Suomi/ puh. Ammattilaisneuvonta/020 734 1550.

Yleistä

Osatutkimukset: 6380 S -InfliAb 6381 S -Infli Pakettitutkimuksessa määritetään aina ensin S -Infli, ja mikäli tulos on 1.0 mg/l tai pienempi, määritetään myös S -InfliAb.

Indikaatiot

Infliksimabi annoksen tai annosteluvälin muutosharkinnan tai lääkevaihtopäätöksen tueksi epäiltäessä tehon vähenemistä. Tutkimusta voidaan käyttää myös remissiossa olevien potilaiden hoidon jatkopäätösten tukena.

Esivalmistelut

Näyte tulee ottaa juuri ennen seuraavaa lääkeannosta (ns. jäännöspitoisuusmittaus). Pyynnön lisätiedoissa ilmoitetaan myös käytetty lääke (kauppanimi) sekä diagnoosi, jonka hoitoon lääkettä käytetään.

Menetelmä

Pitoisuusmääritys: entsyymi-immunologinen (EIA) Lääkevasta-ainemääritys: radioimmunologinen (RIA)

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

3.5 ml:n seerumigeeliputki.

Näyte (minimi)

2 ml (1 ml) seerumia.

Näytteen säilytys

Viikonlopun yli +5°C, muuten pakastettuna -20 °C.

Näytteen lähetys

Ma - pe lähetys huoneenlämmössä, jos näyte perillä vuorokauden kuluessa (pakastettu näyte pakastettuna).

Tulkinta

Jäännöspitoisuus vastataan mg/l - yksiköissä ja vasta-aineet AU/ml - yksiköissä. Pitoisuusmääritykset S -Infli tavoitealue on 2-10 mg/l. Tavoitealueella hoidon teho on kliinisissä aineistoissa keskimäärin hyvä. Yli tavoitealueen olevan jäännöspitoisuuden ei ole voitu osoittaa antavan parempaa hoitovastetta tai lisähyötyä (kenties toisinaan havaittavan iriitin hoitovastetta lukuun ottamatta). Alle tavoitealueen olevien jäännöspitoisuuksien osalta annoksen nostamisesta tai annosvälin tihentämisestä voi olla hyötyä, jos matalan pitoisuuden taustalla ei ole potilaalle kehittyneet lääkevasta-aineet. Lääkevasta-ainemääritykset S -InfliAb tavoitealue alle 12 AU/ml. Tulokset välillä 12-30 AU/ml ovat raja-arvoisesti kohonneita. Tulos ilmoitetaan tällöin alle 30 AU/ml. Vasta-ainepohjaiset biologiset lääkeaineet herättävät joillakin potilailla immuunijärjestelmän ja siten niitä vastaan voi kehittyä elimistössä vasta-aineita. Näillä vasta-aineilla voi olla kahdenlaisia epäsuotuisia vaikutuksia. Ensinnäkin vasta-aineiden sitoutuminen lääkeaineeseen voi oleellisesti nopeuttaa lääkkeen eliminaatiota ja toiseksi ne voivat osallistua lääkkeen antoon liittyvien merkittävien paikallisten tai systeemisten sivuvaikutusten syntyyn.

Positiivinen tulos lääkevasta-ainemäärityksessä osoittaa lääkeaineeseen sitoutuvien vasta-aineiden läsnäolon ja viittaa tarpeeseen vaihtaa lääkitys kliinisen tehon heikennyttyä tai merkittävien sivuvaikutusten jälkeen. Vähäinenkin määrä lääkevasta-aineita on lähes poikkeuksetta osoitus kliinisesti merkittävästä, lääkkeen jäännöspitoisuutta oleellisesti laskevasta immunisaatiosta ja on siten selkeä aihe vaihtaa lääkitystä.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529