Vaasa, laboratorio-ohjekirja

__-Moniresistentit gramnegatiiviset sauvat, seulontatutkimus (10048 __-MDRSVi )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

7.10.2019

Tekopaikka

Vaasan KS/Kl. mikrobiologian laboratorio/(06) 2132842.

Indikaatiot

Tartunnan torjunnan kannalta merkitsevien moniresistenttien gramnegatiivisten sauvojen kantajuuden selvittäminen potilailta, jotka ovat voineet niille altistua. Altistumista ja kolonisoitumista voi tapahtua ulkomaisissa tai kotimaisissa hoitolaitoksissa, joissa kyseisiä sauvabakteereja esiintyy endeemisesti tai epidemioiden yhteydessä. Erityisesti karbapenemaaseja ja muita laajakirjoisia laktamaaseja (ESBL) tuottavia sauvoja esiintyy ulkomaisissa sairaaloissa ja muissa terveydenhoitopaikoissa, lastenkodeissa ja pakolaisleireillä. Mm. välimeren alueen, Lähi- ja Kaukoidän maissa, Intiassa, Venäjällä, USA:ssa ja Etelä-Amerikassa niiden esiintyvyys on runsasta. Kantajapotilaiden suorat sairaalasiirrot muodostavat suuren tartuntariskin.

Lähetteen kysymyksiin on vastattava. Tutkimuksen syy –kohtaan kirjoitetaan altistustieto (matkustusmaa, ulkomainen sairaanhoito, laitos tai leiri, perhealtistus, aiempi resistentin sauvabakteerin kantajuus ym.). Jos tapauksen liittyminen epidemiaan on tiedossa, on mainittava epidemian kohde (esim. hoitolaitoksen nimi) ja aiheuttajabakteeri.

Jos potilaan epäillään altistuneen harvinaiselle plasmidiperäiselle kolistiiniresistentille kannalle (yleensä E. coli), on asiasta ilmoitettava laboratorioon.

Menetelmä

Näyte viljellään resistentit kannat erotteleville elatusaineille. Resistenssiominaisuuksien tunnistaminen perustuu sekä fenotyyppisiin menetelmiin että tiettyjen resistenssigeenien osoittamiseen. Tutkimuksella voidaan osoittaa seuraavat sauvabakteerit ja resistenssiominaisuudet:

Moniresistenteille kannoille tehdään lisäksi antibioottiherkkyysmääritys.

Tekotiheys

Ma - su.

Tulos valmiina

2-3 vrk:n kuluttua näytteen saapumisesta laboratorioon. Kiiretilanteissa, joissa tartuntariski arvioidaan hyvin suureksi, osastot voivat ottaa yhteyttä mikrobiologian laboratorioon aukioloaikana.

Näytteenotto

Sivelynäyte rectumista tai ulostetta bakteerikuljetustikussa, virtsaa puhtaassa säilöntäaineellisessa tai –aineettomassa putkessa, infektioalueen sivelynäyte bakteerikuljetustikussa (haavat, haavaumat ym.), imulima limankeruuputkessa, vierasesineet FAB-putkessa. HUOM! Näytteenottoaluetta ei saa puhdistaa ennen –MDRSVi –näytteenottoa.

Tulkinta

Positiivinen tulos eli karbapenemaaseja , ESBL- tai plasmidiperäisiä AmpC-laktamaaseja tuottava löydös on merkitsevä. Löydöksille annetaan antibioottiherkkyystulokset EUCAST-tulkinnan mukaan. Niukka näyte tai näytteen vähäinen bakteerimäärä voi johtaa väärään negatiiviseen tulokseen. Moniresistenttien sauvabakteereiden suolistokantajuuden loppumista on vaikea osoittaa luotettavasti. Erottelevilla maljoilla voi kasvaa muitakin, luonnostaan resistenttejä sauvalajeja. Tällaisia löydöksiä emme vastaa ilman erityistä sairaalahygieenistä syytä.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918.

Muutokset

*7.10.2019 uusi tutkimus