Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Etanersepti, seerumista (10052 S -Etane )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

18.05.2020

Tekopaikka

Synlab Suomi/Ammattilaisneuvonta/020 734 1550.

Indikaatiot

Annosteluvälin muutosharkinnan tai lääkevaihtopäätöksen tueksi.

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen (EIA).

Tekotiheys

1 - 2 viikon välein.

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Näyteastia

5 ml:n seerumiputki (punainen korkki).

Näyte (minimi)

1 ml seerumia.

Näytteen säilytys

Näyte säilytetään ja lähetetään pakastettuna.

Näytteen lähetys

Pakastelähetys.

Viitearvot

Yli 1.4 ug/ml

Tulkinta

Tavoitealue on määritelty siten, että kyseisellä jäännöspitoisuudella hoidon teho on kliinisissä aineistoissa keskimäärin hyvä. Yli tavoitealueen olevan jäännöspitoisuuden ei ole voitu osoittaa antavan parempaa hoitovastetta tai lisähyötyä (kenties esim. TNF-alfa-salpaajilla toisinaan havaittavan iriitin hoitovastetta lukuun ottamatta). Alle tavoitealueen olevien jäännöspitoisuuksien osalta annoksen nostamisesta tai annosvälin tihentämisestä voi olla hyötyä, jos matalan pitoisuuden taustalla ei ole potilaalle kehittyneet lääkevasta-aineet.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*09.05.2014 Uuusi tutkimus.
*26.6.2018 Pakastelähetys.
*25.9.2019 Tutkimusnumeromuutos
*18.05.2020 Viitearvomuutos