Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

B -Dihydropyrimidiini dehydrogenaasi, puutostutkimus (10100 B -DPYD-D )

Tarkistettu

5.3.2019

Tekopaikka

Academic Medical Center Amsterdam/Laboratory Genetic Metabolic Diseases (LGMD).

Lähete

AMC, Test request form DNA diagnostics. Lähetteeltä valitaan kohta Dihydropyrimidinase deficiency (DPYS).

Yleistä

DPYD-geeni koodaa dihydropyrimidiinidehydrogenaasi (DPD)-entsyymiä, joka on fluoropyrimidiinilääkkeiden metabolian nopeutta rajoittava entsyymi. Perinnöllinen DPD:n puutos hidastaa fluoropyrimidiinien metaboliaa ja altistaa niiden aiheuttamille vakaville haittavaikutuksille. DPYD-genotyypin määrittämistä suositellaan ennen 5-fluorourasiilin, kapesitabiinin tai tegafuurin aloittamista.

Indikaatiot

Fluoropyrimidiinilääkkeiden (5-fluorourasiilin, kapesitabiinin tai tegafuurin) aiheuttamien haittavaikutusten perinnöllisen alttiuden ennakointi ja /tai tutkiminen.

Esivalmistelut

Näytteenotto ainostaan tiistaisin ennen klo 10.

Menetelmä

Syklinen minisekvensointi. Testi ei kata DPYD*2A:n lisäksi muita tunnetusti täydellisen DPD:n puutoksen aiheuttavia geenimuunnoksia, jotka ovat suomalaisilla hyvin harvinaisia. Testi ei toistaiseksi myöskään kata osittaista DPD:n puutosta aiheuttavia geenimuunnoksia. Osittaista DPD:n puutosta tunnetusti aiheuttavien muunnosten (c.1129-5923C→G, rs75017182 ja c.2846A→T, rs67376798) kantajia on noin 2-2,5 % suomalaisista.

Tulos valmiina

1-3 kuukauden kuluessa.

Näyteastia

6 ml EDTA-putki (liila korkki).

Näyte (minimi)

6 ml EDTA-verta.

Näytteen säilytys

Huoneenlämmössä.

Näytteen lähetys

Kuriiripostilla (TNT 12:00 Express) näytteenottopäivänä osoitteella:

Laboratory Genetic Metabolic Diseases (F0-132)

Academic Medical Center

Meibergdreef 9

1105 AZ Amsterdam

The Netherlands

Viitearvot

Lausunto.

Tulkinta

B-DPYD-D-geenitestissä analysoidaan c.1905+1G→A (rs3918290, DPYD*2A) yhden nukleotidin muunnos, joka on yleisin suomalaisilla esiintyvä täydellistä DPD:n puutosta aiheuttava geenimuunnos (alleelifrekvenssi 2,3 % suomalaisilla). Homotsygoottinen DPYD*2A/*2A-genotyyppi (0,06 % suomalaisista) aiheuttaa täydellisen DPD:n puutoksen ja heterotsygoottinen DPYD*1/*2A genotyyppi (4,6 % suomalaisista) aiheuttaa osittaisen DPD:n puutoksen. DPD:n täydellistä tai osittaista puutosta aiheuttavat genotyypit lisäävät fluoropyrimidiinien aiheuttamien vakavien tai kuolemaan johtavien haittavaikutusten riskiä.

DPYD*1/*2A genotyypin omaaville potilaille suositellaan käyttämään tavanomaista pienempää 5-fluorourasiilin tai kapesitabiinin aloitusannosta. Osa potilaista sietää suurempia annoksia näistä lääkkeistä kuin genotyypin perusteella on pääteltävissä. Heidän kohdallaan fluoropyrimidiinien annostusta tulisi nostaa. Osa potilaista puolestaan sietää fluoropyrimidiinejä huonommin kuin genotyypin perusteella on pääteltävissä ja heidän kohdallaan annostusta tulisi laskea tai lääkitys tulisi lopettaa. 5-fluorourasiilia, kapesitabiinia tai tegafuuria suositellaan välttämään henkilöillä, joilla todetaan DPD:n täydellinen puutos.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*5.3.2019 Uusi tutkimus.
*5.3.2019 Näytteenotto ainoastaan tiistaisin.