Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

cB-Verikaasuanalyysi, elektrolyytit ja metaboliitit (10103 cB-VeKaasT )

Tarkistettu

10.2.2020

Tekopaikka

Vaasan KS/Kemian laboratorio/(06) 2132520

Yleistä

Sisältää seuraavat osatutkimukset:

cB-pH cB-Happamuusaste
cB-pCO2 cB-Hiilidioksidiosapaine
cB-pO2 cB-Happiosapaine
cB-BE cB-Emäsylimäärä
cB-aHCO3 cB-Aktuaalinen bikarbonaatti
cB-tHb cB-Hemoglobiini
cB-HbO2Sat cB-Happikyllästeisyys (hemoglobiini)
cB -Hb-CO cB -Hemoglobiini, hiilimonoksidi
cB -Hb-Met cB -Methemoglobiini
cP-Na cP-Natrium
cP-K cP-Kalium
cP-Cl cP-Kloridi
cP-Ca-Ion cP-Kalsium, ionisoitunut
cP-Gluk cP -Glukoosi
cP-Laktaat cP-Laktaatti
Indikaatiot

Happoemästaseen häiriöt.

Menetelmä
Spesifiset elektrodit pH, pCO2 ja pO2
Suora ISE Na+, K+, Cl- ja Ca2+
Spektrofotometria HbO2Sat ja tHb
Laskennallinen BE, aHCO3.
Entsymaattinen amperometria: Glukoosi, laktaatti.
Häiriötekijät

Jos näytteen sisältämä vesimäärä on alentunut (lipemia, korkea proteiinipitoisuus), saadaan suoralla ISE:llä korkeampia natriumtuloksia kuin epäsuoralla ISE:llä. Näissä tapauksissa epäsuoran menetelmän tulos on virheellinen (pseudohyponatremia).

Hemolyysi ja trombosyyttien aktivaatio nostavat kaliumtuloksia (pseudohyperkalemia).

Näyteastia

95 µl:n verikaasukapillaari.

Näyte (minimi)

95 µl verta ihopistosnäytteestä.

Näytteen säilytys

Säilyy 15-20 min +20 °C, nopeasti jäähdytettynä 60 min +5 °C.

Aluenäytteenotto

Ei sovellu alueelliseen näytteenottoon, näytteenotto ainoastaan keskussairaalassa.

Viitearvot
Tutkimus Ikä Viitealue
cB-pH Kaikki 7.35-7.45
cB-pCO2 Kaikki 4.5-6.0 kPa
cB-pO2 0 - 18v 12.0-14.0 kPa
cB-pO2 18 - 30v 11.0-14.0 kPa
cB-pO2 31 - 50v 10.3-13.0 kPa
cB-pO2 51 - 60v 9.7-12.7 kPa
cB-pO2 61 - 70v 9.3-12.3 kPa
cB-pO2 71 - 81v 8.8-11.9 kPa
cB-pO2 81 - 137 8.3-11.4 kPa
cB-BE Kaikki -2.5- +2.5
cB-aHCO Kaikki 21-28 mmol/l
cB-HbO2Sat Kaikki yli 95%
cB-Hb-CO Kaikki alle 2%
cB-Hb-Met Kaikki alle 1.5%
cB-Bil Alle 1 vrk alle 103 µmol/l
cB-Bil 1 - 2 vrk alle 120 µmol/l
cB-Bil 3 - 5 vrk alle 280 µmol/l
Tulkinta

Plasmassa on ylimäärin vahvoja kationeja suhteessa anioneihin. Tästä erotuksesta käytetään lyhennettä SIDa (Strong Ion Difference, actual) ja se on normaalisti hieman yli 30 mmol/l. Elektroneutraalisuusehdon vallitessa ionien konsentraatioiden välillä on yhteys:

cNa+ + cK+ + 2*cCa2+ + cH+ = cOH- + cCl- + cHCO3- + cA-

Ilman hiilidioksidia plasman pH olisi n. 11. Happoemästaseeseen vaikuttaa hiilidioksidikonsentraatio (hiilihappo, vastaava anioni = bikarbonaatti) ja anionien määrä suhteessa kationeihin. Siten esim. laktaatti- ja ketoasidoosi voidaan kuvata vahvojen anionien ylimääränä ja oksentelun aiheuttama alkaloosi kloridin (vahva anioni) vajeena.

Metabolisissa häiriötiloissa, joissa ionitase on muuttunut, tapahtuu nopea respiratorinen kompensaatio. pH voi siten olla normaali, kun elimistö korjaa metabolisen alkaloosin tai asidoosin lisäämällä tai vähentämällä hiilidioksin määrää.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*10.2.2020 Uusi tutkimus.