Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

dU-Adrenaliini + noradrenaliini (1019 dU-AdrNor )

Tarkistettu

18.8.2015

Tekopaikka

Yhtyneet Medix Laboratoriot oy.

Potilasohje

Tutkimukseen liittyvät potilasohjeet löytyvät Vaasan keskussairaalan internetsivuilta nimikkeillä Katekolaminer tai Katekoliamiinit. Keräysastiaan liimattava tarra tilataan laboratoriosta.

Menetelmä

Korkeapainenestekromatografia (HPLC).

Tulos valmiina

Kuukauden kuluessa.

Näyteastia

2.5 l keräysastia ja 2x5 ml 6 mol/l suolahappoa. Keräysastiat tilataan keskusvarastosta, poliklinikkapotilaat hakevat näytteenottoyksiköistä.

Näytteenotto

Vuorokausivirtsa kerätään astiaan, johon lisätään säilöntäaineena 2 x 5 ml 6 mol/l suolahappoa. Puolet säilöntäaineesta (5 ml HCl) lisätään ensimmäisen virtsaerän yhteydessä. Loput säilöntäaineesta lisätään keräyspäivän iltana. Jos kokonaismäärä jää alle 0.5 l, ei toista säilöntäaine-erää lisätä vaan se palautetaan. Astia säilytetään keräyksen ajan kylmässä. Keräyksen päätyttyä keräysastia toimitetaan laboratorioon.

Näyte (minimi)

10 ml vuorokausivirtsaa, ks. Ohje laboratoriolle.

Ohje laboratoriolle

Mittaa virtsamäärä 10 ml:n tarkkuudella (ks. ohje keräysvirtsojen käsittelystä) ja syötä tulos Potilaan tulokset-Käynti- Lisätiedot -kohtaan millilitroina (vain numeroita). Sekoita ja ota 10 ml lähetysputkeen (jos useita tutkimuksia samasta keräyksestä, jokaiselle oma putki).

Näytteen säilytys

Jääkaapissa +5 °C.

Näytteen lähetys

Ma-pe huoneenlämmössä.

Viitearvot

Aikuiset:

dU-Adr: alle 0.1 µmol
dU-Noradr: alle 0.6 µmol.
Lapset:
Ikä dU-Adr: dU-Noradr:
alle 6 kk alle 0.010 alle 0.07 µmol
6 kk - 11 kk alle 0.015 alle 0.07 µmol
12 kk - 23 kk alle 0.025 alle 0.10 µmol
2 v - 5 v alle 0.040 alle 0.20 µmol
6 v - 9 v alle 0.050 alle 0.25 µmol
10 v - 15 v alle 0.060 alle 0.30 µmol
Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Katja Viitala p. 041 730 4070