Vaasa, laboratorio-ohjekirja

B -Mitokondriaalinen resessiivinen ataksiasyndrooma (11199 B -MIRAS-D )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

21.02.2019

Tekopaikka

FIMLAB/genetiikan laboratorio/puh. 044-485 8006.

Yleistä

Mitokondriaalinen resessiivinen ataksiaoireyhtymä (MIRAS) on yleisin nuoruus- tai aikuisiän perinnöllinen ataksiasairaus Suomessa. Se aiheutuu kromosomissa 15 sijaitsevan POLG1-geenin p.Trp748Ser-mutaatiosta. POLG1-geeni koodaa mitokondrioissa toimivan polymeraasi gamma –entsyymin (POLG) katalyyttistä alfa-alayksikköä. POLG huolehtii mitokondriaalisen DNA:n replikaatiosta ja osallistuu myös replikaatiovirheiden korjaamiseen. POLG1-geenin mutaatioiden seurauksena entsyymin normaali toiminta häiriintyy, ja mtDNA:han syntyy multippeleita deleetioita. Ne puolestaan vahingoittavat mitokondrioiden hengitysketjun toimintaa, ja MIRAS-oireyhtymässä tämä johtaa pikkuaivojen neuronien degeneraatioon sekä ataksiaoireiston kehittymiseen. Viallisen POLG-entsyymin on havaittu liittyvän myös moniin muihin neurodegeneratiivisiin sairauksiin, kuten parkinsonismiin, sensorisiin neuropatioihin ja Alpersin oireyhtymään, sekä lihasoireistoihin, kuten mitokondriaaliseen myopatiaan ja PEO-tautiin. Kliiniseltä taudinkuvaltaan MIRAS muistuttaa lähinnä Friedreichin ataksiaa ja IOSCA:a (infantile-onset SCA). MIRAS-potilailla oireet alkavat keskimäärin 28-vuotiaana, mutta ne voivat alkaa jo alle 10- tai vasta yli 40-vuotiaana. Vaikka kaikki potilaat ovat homotsygootteja saman p.Trp748Ser-mutaation suhteen, on sairaus fenotyypiltään hyvin heterogeeninen. Lievimmillään MIRAS voi ilmetä polyneuropatiana; osalla potilaista taas epilepsia voi ainoana oireena edeltää muiden MIRAS-oireiden puhkeamista jopa 10 vuoden ajan. Tyypillisimpiin kliinisiin löydöksiin kuuluvat kävelyn epävarmuus, tasapainohäiriöt, sensorinen neuropatia ja etenevä pikkuaivoperäinen ataksia. Monilla potilailla on todettu myös dysartriaa, nystagmusta, epilepsiaa sekä kognitiivisia tai psykiatrisia ongelmia. Aivojen kuvantamistutkimuksessa nähdään valkean aineen muutokset molemmissa pikkuaivopuoliskoissa, lievä pikkuaivo- tai vermisatrofia ja joskus symmetriset talamusvauriot.

Indikaatiot

Kliininen epäily mitokondriaalisesta resessiivisestä ataksiasyndroomasta. Ataksiasairauksien erotusdiagnostiikka.

Menetelmä

POLG1-geenin PCR-monistus p.Trp748Ser-mutaatiota rajaavilla alukkeilla ja monistetun geenialueen sekvensointi.

Tulos valmiina

  1. 4 viikon kuluessa näytteen saapumisesta.

Näyteastia

6 ml EDTA-putki.

Näyte (minimi)

6 ml EDTA-verta.

Näytteen säilytys

2-3 vrk huoneenlämmössä.

Näytteen lähetys

Ma-pe huoneenlämmössä. Perjantaisin otetut näytteet säilytetään viikonlopun yli +4 °C:ssa ja lähetetään laboratorioon seuraavana arkipäivänä.

Tulkinta

Homotsygoottisen p.Trp748Ser-mutaation löytyminen POLG1- geenistä varmistaa MIRAS-diagnoosin.

Yhteyshenkilöt

Fimlabin sairaalageneetikot (03) 311 75504. Vaasan KS yhdyshenkilö kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529