Vaasa, laboratorio-ohjekirja

B -Heksosaminidaasi (kokonais) (11349 B -HekAd )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

4.2.2019

Tekopaikka

University Medical Center Hamburg-Eppendorf/Stoffwechsellabor/puh. +49 40 7410 53735.

Lähete

UKE, Anforderungsschein Stoffwechsel-Untersuchungen. Lähetteeltä valitaan haluttu entsyymi. Lisäksi allekirjoitetaan suostumuskaavake jolla vakuutetaan, että potilasta on informoitu mahdollisesta DNA-testistä ja siihen liittyvistä riskeistä. Täytetyt lomakkeet toimitetaan ennen näytteenottoa joko polikliniseen näytteenottoon B1 tai kliinisen kemian kansliaan B3.

Yleistä

GM2-gangliosidoosista tunnetaan kaksi tautimuotoa. Heksosamidaasi A:n (Tay-Sachsin tauti) ja kokonais-heksosamidaasin (Sandhoffin tauti) puutteesta johtuvat taudit ilmenevät hyvin samankaltaisin oirein. Epäiltäessä GM2-gangliosidoosia useimmiten on indisoitua määrittää sekä kokonais-heksosamidaasin että heksosamidaasi A:n entsyymiaktiivisuudet. Tay-Sachsin tauti voi aiheutua myös GM2-aktivaattoriproteiinin puutteesta, jolloin synteettisillä substraateilla tehdyt heksosamidaasientsyymin aktiivisuusmääritykset ovat poikkeuksesta normaaleja.

Epäiltäessä mukopolysakkaridien hajoamisen estymistä aiheuttavaa sairautta on syytä tutkia myös virtsan glykosaminoglykaanit (1497 U -GAG).

Indikaatiot

Epäily heksosaminidaasi A:n puutteesta johtuvan GM2 gangliosidoosin (Tay Sachsin taudin) diagnostisointi tai epäily kokonais-heksosaminidaasin puutteesta johtuvan GM2 gangliosidoosin (Sandhoffin taudin) diagnostisointi.

Menetelmä

Entsyymiaktiivisuuden määritys.

Tekotiheys

Tarvittaessa.

Tulos valmiina

Yleensä n. 1 kk:n kuluttua näytteen saapumisesta laboratorioon.

Näyteastia

W903® Specimen Collection Paper

Näytteenottokortteja säilytetään B3-varastossa (veritäpläkortit).

Näytteenotto

Näyte otetaan kantapäästä ihopistostekniikalla. Ensimmäiset veripisarat pyyhitään pois. Kaikkiin kortissa oleviin ympyröihin laitetaan niin paljon verta, että veri imeytyy suodatinpaperin läpi. Jo kuivuneeseen veritäplään ei saa lisätä verta. Suodatinpaperin annetaan kuivua huoneenlämmössä 3 tuntia.

Ohje laboratoriolle

Näytteenottokortin päällimmäinen osa annetaan laboratoriolääkärille, joka tilaa tutkimuksen sähköpostilla lukacs(at)uke.de. Postissa lähetään testattava tauti, potilaan nimen alkukirjaimet ja näytekortin numero. Vastaukset pyydetään faksilla.

Näytteen lähetys

Näytteenottokortti laitetaan muovipussiin, jonka sisällä on silikageelipussi. Lähete, potilaan suostumuslomake ja näytteenottokortti lähetetään osoitteella: Dr. Zoltan Lukacs Metabolic Laboratory, Dept. of Pediatrics Hamburg University Medical Center Martinistrasse 52 20246 Hamburg, Germany.

Viitearvot

Lausunto.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*4.2.2019 Uusi tutkimus.