Vaasa, laboratorio-ohjekirja

B -Tioguaniini (11371 B -6-TGN )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

9.11.2018

Tekopaikka

Oslo universitetssykehus/ Avdeling for farmakologi, Rikshospitalet/+47 23 07 10 21.

Lähete

Avdeling for medisinsk biokjemi.

Yleistä

Atsatiopriini, merkaptopuriini ja tioguaniini ovat tiopuriiniryhmän lääkeaineita, joita käytetään mm. pahanlaatuisten veritautien ja tulehduksellisten suolistosairauksien hoidossa. 6-tioguaniininukleotidit (6 -TGN) ovat tiopuriinien aktiivisia metaboliitteja, jotka aiheuttavat sekä näiden lääkeaineiden terapeuttiset vaikutukset että hematologiset haittavaikutukset. 6-metyylimerkaptopuriini (6-me-MP) on atsatiopriinin ja merkaptopuriinin metaboliitti, joka on liitetty tiopuriinien hepatotoksisiin haittavaikutuksiin (ko. metaboliittia ei synny tioguaniinin metaboliassa).

Atsatiopriini hajoaa elimistössä nopeasti 6- merkaptopuriiniksi, joka metaboloituu edelleen osittain 6-TGN:eiksi ja osittain tiopuriini-S-metyylitransferaasi- entsyymin (TPMT) välityksellä 6-me-MP:ksi ja ksantiinioksidaasin välityksellä muiksi metaboliiteiksi. Alentunut TPMT- tai ksantiinioksidaasiaktiivisuus lisää 6- TGN:ien muodostumista ja altistaa tiopuriinien aiheuttamille haittavaikutuksille (myelosuppressio, pansytopenia, mahdolliset sekundaariset neoplasiat). TPMT:n aktiivisuus määräytyy geneettisesti ja sen genotyyppi voidaan määrittää erillisellä tutkimuksella (20053 B -TPMT-D). Ksantiinioksidaasin aktiivisuus voi alentua esim. allopurinolin vaikutuksesta.

Indikaatiot

Atsatiopriini-, merkaptopuriini- tai tioguaniinihoidon seuranta.

Esivalmistelut

Näytteitä voi ottaa ma-ke, ei arkipyhää edeltävänä päivänä.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem massaspektrometria (LC-MS/MS).

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Näyteastia

5 ml:n Li-Hepariiniputki, ei geeliä.

Näytteenotto

Näytteiden ajoituksessa noudatetaan hoitavan lääkärin ohjeita. Ohjeellinen näytteenottoajankohta on vähintään 4 tuntia edellisestä lääkeannoksesta.

Näyte (minimi)

4 ml (1.5 ml) Li-hepariiniverta.

Ohje laboratoriolle

Näytettä ei saa sentrifugoida.

Näytteen säilytys

Mikäli näytettä joudutaan säilyttämään, säilytetään se jääkaapissa 1 - 3 vrk. Ei saa pakastaa!

Näytteen lähetys

Ma-to kylmälähetyksenä (TNT) osoitteella:

Thai Tran

Sognsvannsveien 20

Rom B2.2031

Klinisk farmakologi, Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

0372 Oslo

Norge

Tulkinta

Menetelmä mittaa 6-tioguaniininukleotidien yhteenlaskettua määrää sekä 6-metyylimerkaptopuriinia punasoluissa. Kirjallisuuden mukaan 6-tioguaniininukleotidien puoliintumisajat ovat useita vuorokausia, joten niiden pitoisuudet verisoluissa saavuttavat vakaan tason vasta noin 2-4 viikon kuluessa säännöllisen lääkityksen aloittamisesta. Näyte 6-TGN-määritystä varten tulisi tämän vuoksi ajoittaa vähintään 4 viikon päähän hoidon aloituksesta tai annosmuutoksesta.

Alihankintalaboratorion mukaan Crohnin taudissa hoitoalueeksi on ehdotettu:

6-TGN 3.5-5.0 µmol/l 250-360 pmol / 8 ·108 punasolua
6-me-MP alle 5.0 µmol/l alle 5000 pmol / 8 ·108 punasolua

Metyylimerkatopuriini (6-me-MP) syntyy 6-tioguaniinista tiopuriinimetyylitransferaasin (TPMT) katalysoimassa reaktiossa. 6-me-MP voi itsenäisesti vaikuttaa toksisuuteen pitoisuuksilla yli 50 µmol/l. Matala 6-me-MP -pitoisuus (alle 5 µmol/l) yhdessä korkean 6-TGN -pitoisuuden kanssa voi johtua TPMT:n puutoksesta. TPMT:n genotyypitys voidaan tehdä tutkimuksella 9597 B -TPMT-D.

Yhteyshenkilöt

Rikshospitalet: Enhetsleder Thai Tran +47 23 07 10 21.

Fimlab Vaasa: Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*28.9.2017 Uusi tutkimus
*9.11.2018 Näytteenotto ma-ke