Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Li-Bakteeriantigeeni (1143 Li-BaktAg )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

28.10.2010

Tekopaikka

Vaasan KS/Kl. mikrobiologian laboratorio/(06) 2132842 !Likvoritutkimus

Yleistä

Herkkyysmääritysvastaus saadaan viljelystä 1154 Li-BaktVi

Indikaatiot

Meningiittiepäily

Menetelmä

Latexagglutinaatio seuraaville antigeeneille:

Tekotiheys

Ma-su

Tulos valmiina

Työpäivän kuluessa.

Näyteastia

Näytteenottovälineet on kuvattu tutkimuksen 1154 Li-BaktVi kohdalla.

Näyte (minimi)

1-2 ml likvoria. Likvoribakteeriantigeeninäytteeksi otetaan ensin 1-2 ml siitä samasta putkesta, joka on tarkoitettu likvorin kemiallisiin perustutkimuksiin. Virka-aikana näytteestä ilmoitetaan heti kliinisen mikrobiologian laboratorioon ja se viedään sinne heti tehtäväksi. Päivystysaikana tiedustellaan hoitavalta lääkäriltä näytteen kiireellisyyttä (esim. onko kyseessä bakteerimeningiittiepäily, jonka vuoksi näyte tutkittava päivystysnäytteenä). Jos lääkäri pitää tutkimusta kiireellisenä, on näytteestä soitettava heti kliinisen mikrobiologian henkilökunnalle. Jos lääkäri ei pidä tutkimusta kiireellisenä, on hänelle kerrottava, että tulos saadaan seuraavana arkipäivänä.

Ohje laboratoriolle

Näyte toimitetaan heti kliinisen mikrobiologian laboratorioon kts. edellä. Jos näytettä on vähän, näyte toimitetaan heti mikrobiologian laboratorioon, kun siitä on otettu kemiallisiin tutkimuksiin tarpeellinen määrä.

Näytteen säilytys

Näyte säilytetään jääkaapissa +5 °C yön yli, pitempiaikanen säilytys -20 °C.

Viitearvot

Negatiivinen

Tulkinta

Positiivinen tulos viittaa meningiitin bakteerietiologiaan.

Yhteyshenkilöt

Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918