Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Leukosyyttivasta-aineet, elinsiirtoa odottava (11450 S -LeukAbW )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

17.05.2019

Tekopaikka

SPR Veripalvelu/Kudostyypitysosasto 029 300 1796.

Lähete

SPR kudostyypitysosasto, Leukosyyttivasta-aineet (fi, sv).

Jos potilas on saanut anti-CD3-, OKT3- tai anti-CD20- (rituximabi) vasta-ainetta, tulee tieto tästä hoidosta ilmoittaa lähetteessä. Kyseiset lääkkeet voivat aiheuttaa vääriä positiivisia tuloksia vasta-ainetutkimuksissa ja ristikokeissa.

Yleistä

Aiemmat verensiirrot, raskaudet tai elinsiirrot voivat aiheuttaa immunisoitumisen elimistölle vieraita HLA-molekyylejä kohtaan. Ennen elinsiirtoa todetut anti-HLA-vasta-aineet voivat hankaloittaa sopivan siirrännäisen löytymistä tai huonontaa siirteiden ennustetta. Leukosyytti- eli valkosoluvasta-aineet tulisi tutkia kaikilta elinsiirtoa odottavilta potilailta ainakin kerran ennen elinsiirtoa. Munuaissiirtoa odottavilta tutkimus tulee toistaa 3 kk välein.

Tutkimukseen kuuluu:

S -Leukosyyttivasta-aineet, IgG, seulonta

S- Leukosyyttivasta-aineet, paneelireaktiiviset, IgG

S -Leukosyyttivasta-aineet, luokka I, IgG, tunnistus

S -Leukosyyttivasta-aineet, luokka II, IgG, tunnistus

Indikaatiot

Elinsiirtoa odottava potilas. Leukosyyttivasta-aineiden esiintymisen tutkiminen.

Menetelmä

Ks. yksittäiset tutkimukset.

Tekotiheys

Joka toinen viikko.

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa. Tutkimus voidaan tehdä kiireellisenä, jolloin tulos tulee seuraavana päivänä. Tästä on sovittava erikseen laboratorion kanssa ja siitä laskutetaan kiireellisyyslisä.

Näyteastia

10 ml seerumiputki (punainen korkki).

Näyte (minimi)

2 ml seerumia.

Näytteen säilytys

Huoneenlämmössä.

Näytteen lähetys

Lähetys ma-pe huneenlämmössä postitse.

Viitearvot

Lausunto.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*17.08.2018 Uusi tutkimus.
*17.5.2019 Voi lähettää myös perjantaisin.