Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Bm-Kimerismitutkimus luuytimestä (11686 Bm-Kimera )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

15.10.2018

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue/Molekyylihematologia.

Yleistä

Kimerismitutkimuksella selvitetään kantasolusiirteen tarttumista tai rejekoitumista. Seurantatutkimuksessa analysoidaan esitutkimuksen perusteella valitut markkerit CD34-vasta-aineella eristettyjen solujen DNA:sta. Kimerismiaste lasketaan havaittujen alleelien suhteellisten osuuksien perusteella.

Indikaatiot

Kantasolusiirron jälkeen kimerismin seuranta. Kantasolusiirron saajan perustutkimus kimerismiseurantaa varten ellei tutkimusta ole tehty verinäytteestä.

Esivalmistelut

Näyte voidaan ottaa vain maanantaista torstaihin klo 14 mennessä, ei arkipyhää edeltävänä päivänä. Tutkimus on tehtävissä myös verestä, ks. 11685 B -Kimera.

Menetelmä

Soluselektio magneettipartikkeleilla. PCR. Kapillaarielektroforeesi. Soluselektio magneettipartikkeleilla. PCR. Kapillaarielektroforeesi.

Tulos valmiina

Kuukauden kuluessa.

Näyteastia

4 ml CPT-putki. Suositeltava putkityyppi: BD Vacutainer CPT with Sodium Citrate, 4 mL draw capacity.

Näytteenotto

Sitraattiruiskulla n. 3 ml luuydinaspiraattia CPT-putkeen. Heti näytteenoton jälkeen sekä ennen sentrifugointia putkea tulee käännellä 8-10 kertaa ylösalaisin. Sentrifugointi (30 min, 1600 g, huoneenlämpö 18-25 °C) kahden tunnin sisällä näytteenotosta. Sentrifugoinnin jälkeen käännetään avaamaton putki 5-10 kertaa ylösalaisin.

Näyte (minimi)

4 ml (3 ml) luuydintä.

Näytteen lähetys

Ma-to huoneenlämmössä postin pikapakettina.

Tulkinta

Kantasolujen siirrossa pyritään täydelliseen luovuttajan kimerismiin. Sekakimerismissä osa soluista on potilaalta ja osa luovuttajalta. Seurantanäytteissä päästään 1-5 %:n herkkyyteen. Tutkimuksen tuloksesta annetaan lausunto.

Yhteyshenkilöt

TYKS Laboratoriotoimialue Sairaalageneetikot: 050 515 0361, (02) 313 3897, 050 340 8701, (02) 313 7156 Lääkärit: 050 597 2027, 050 411 2237 Vaasan KS: Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*15.10.2018 Uusi tutkimus