Vaasa, laboratorio-ohjekirja

M -Moniväri-FISH-tutkimus käyttäen kaikkien kromosomien maalauskoettimia (11757 M -FISH )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

20.11.2018

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue / lääketieteellinen genetiikka (02) 313 7476.

Yleistä

M-FISH-tutkimuksella voidaan selvittää kromosomien välisiärakenteellisia ja numeerisia poikkeavuuksia. Tutkimus voidaan tehdä esimerkiksi balansoitumattoman kromosomipoikkeavuuden selvittämiseksi verinäytteestä tai ematologisiin maligniteetteihin liittyvien klonaalisten poikkeavuuksien karakterisoimiseksi diagnoosivaiheen

Indikaatiot

Epäily rakenteellisesta kromosomipoikkeavuudesta tai hematologiseen maligniteettiin liityvästä klonaalisesta poikkeavuudesta.

Esivalmistelut

Näyte voidaan ottaa vain maanantaista torstaihin klo 14 mennessä, ei arkipyhää edeltävänä päivänä. Näytteenotosta on sovittava erikseen laboratorion kanssa.

Menetelmä

Metafaasisolujen in situ-hybridisaatio koetinyhdistelmällä, jonka avulla jokainen kromosomi värjäytyy omalla värillä.

Tulos valmiina

Kuukauden kuluessa.

Näyteastia

5 ml Li-hepariiniputki, elatusaineampulli.

Näytteenotto

Verinäyte otetaan steriilisti 5 ml:n vakuumiputkeen, jossa antikoagulanttina on litium-hepariini.

2-3 ml luuydintä pistetään steriilisti laboratorion toimittamaan elatusnesteampulliin.

Kudosnäyte otetaan steriilisti laboratoriosta saatavaan elatusnesteputkeen. Poikkeustapauksissa näyte voidaan ottaa steriiliin keittosuolaliuokseen, steriiliin näyteastiaan.

Näyte (minimi)

5 ml Li-hepariiniverta, 2-3 ml luuydintä tai 1 cm3 kokoinen kudospala.

Näytteen lähetys

Ma-to huoneenlämmössä postin pikapakettina, suojattava lämpötilavaihteluilta.

Tulkinta

Lausunto.

Yhteyshenkilöt

TYKS Laboratoriotoimialue: Erik. sairaalageneetikko Satu Häikiö (02) 313 7476.

Fimlab Vaasa: Kemisti Jukka Salminen (06) 213 2529

Muutokset

*20.11.2018 Uusi tutkimus