Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Bm-Imm.glob raskaanketjun (IgH) geenin somaattiset hypermutaatiot luuytimestä (11835 Bm-IgSHM )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

15.10.2018

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue / Molekyylihematologia.

Yleistä

B-solujen kypsymisen aikana tapahtuvat immunoglobuliinigeenien uudelleenjärjestymät ja V-geenisegmentin alueella tapahtuvat somaattiset hypermutaatiot ovat pohjana vasta-aineiden monimuotoisuudelle. Kroonisessa lymfaattisessa leukemiassa somaattisten hypermutaatioiden määrän on osoitettu korreloivan käänteisesti taudin ennusteeseen.

Tässä tutkimuksessa käytetään lähtömateriaalina luuydinnäytteen tai verinäytteen mononukleaarisista soluista eristettyä RNA:ta ja siitä valmistettua cDNA:ta. Tarvittaessa tutkimus voidaan tehdä myös genomisesta DNA:sta. Näytteestä monistetaan PCR-reaktiossa kuudella IgH-geenin luokkaspesifisellä alukeparilla pahanlaatuiseen klooniin liittyvä V-D-J uudelleenjärjestymä ja saatu PCR-tuote sekvensoidaan geenisegmenttien analysoimiseksi. V-geenin sekvenssiä verrataan ns. alkuperäiseen, ei-mutatoituneeseen ituratasekvenssiin, ja tämän perusteella lasketaan V-jakson samankaltaisuusaste FRI-alueen alusta FRIII-alueen loppuun.

Tulos ilmoitetaan prosentteina. Mikäli samankaltaisuusaste on suurempi tai yhtäsuuri kuin 98 %, potilaan tauti luokittuu ns. huonoennusteiseen ei-mutatoituneeseen KLL:aan.

Tutkimuksen myötä saadaan myös IgH-uudelleenjärjestymän VDJ-junktioalueen sekvenssi. Tätä voidaan tarvittaessa käyttää hyväksi, mikäli hoitovastetta halutaan myöhemmin seurata ASO-PCR-tutkimuksella (Bm-IgH-QD).

Indikaatiot

Ennusteellinen tutkimus kroonisessa lymfaattisessa leukemiassa. Tutkimuksella selvitetään pahanlaatuisessa kloonissa esiintyvän IgH-uudelleenjärjestymän käyttämä V-geenisegmentti ja siinä esiintyvät somaattiset hypermutaatiot. Ig-mutaatiostatuksen perusteella potilaan tauti voidaan luokittaa todennäköiseen riskiluokkaan esimerkiksi intensiivihoitotarpeen arvioimiseksi.

Esivalmistelut

Näyte voidaan ottaa vain maanantaista torstaihin klo 14 mennessä, ei arkipyhää edeltävänä päivänä. Tutkimukseen suositellaan luuydinnäytettä. Tutkimus on tehtävissä myös verestä, ks. 11834 B -ABL315.

Menetelmä

PCR, klonaalisen IgH-geenin uudelleenjärjestymän sekvensointi.

Tulos valmiina

Kuukauden kuluessa.

Näyteastia

4 ml CPT-putki.

Näytteenotto

Näytteeksi n. 3 ml luuydintä 4 ml CPT-putkessa.

CPT-putket käännellään 8-10 kertaa heti näytteenoton jälkeen sekä ennen sentrifugointia. Sentrifugointi (30 min, 1600 g, huoneenlämpö 18-25 °C) kahden tunnin sisällä näytteenotosta. Sentrifugoinnin jälkeen käännetään avaamaton putki 5-10 kertaa ylösalaisin.

Näyte (minimi)

3 ml luuydintä.

Näytteen lähetys

Ma-to huoneenlämmössä postin pikapakettina.

Tulkinta

Lausunto.

Yhteyshenkilöt

TYKS Laboratoriotoimialue Sairaalageneetikot: 050 515 0361, (02) 313 3897, 050 340 8701, (02) 313 7156 Lääkärit: 050 597 2027, 050 411 2237 Vaasan KS: Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*15.10.2018 Uusi tutkimus