Vaasa, laboratorio-ohjekirja

__-Hematologisen potilaan FISH-jäännöstautianalyysi (11875 __-FISHMRD )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

20.11.2018

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue / lääketieteellinen genetiikka (02) 313 7476.

Yleistä

Leukemian jäännöstaudin määrittämiseksi tehtävä metafaasikromosomien FISH-tutkimus. Tutkimuksessa tarkastellaan 1000 mitoosia. Selvässä relapsissa, jolloin poikkeavan kloonin osuus on suuri, voidaan tyytyä vähäisempään solumäärään vastauksen kiirehtimiseksi.

Indikaatiot

Hematologisen potilaan jäännöstaudin määritys.

Esivalmistelut

Näytteenotto ensisijaisesti maanantaista torstaihin klo 14 mennessä, ei arkipyhää edeltävänä päivänä.

Menetelmä

Soluviljely ja fluoresenssi in situ hybridisaatio (FISH). Tutkimuksissa voidaan tarpeen mukaan käyttää kromosomispesifisiä maalaus- tai sentromeerikoettimia sekä eräiden spesifisten muutosten, esim. translokaatioiden katkoskohtiin paikantuvia lokusspesifisiä koettimia, esim. ABL1/BCR, TEL/AML1, PML/RARA, ETO/AML1, MLL, p16, CBFB.

Tulos valmiina

Kuukauden kuluessa, kiireellisenä 5-7 työpäivää.

Näyteastia

Elatusaineampulli tai 5 ml:n Li-Hepariiniputki.

Näytteenotto

2-3 ml luuydintä pistetään steriilisti laboratorion toimittamaan elatusnesteampulliin.

Verinäyte otetaan steriilisti 5 ml:n vakuumiputkeen, jossa antikoagulanttina on litium-hepariini. HUOM! Näytettä ei saa sentrifugoida.

Näyte (minimi)

2-3 ml luuydintä tai 5 ml Li-hepariiniverta.

Näytteen säilytys

Mikäli näytteen lähettäminen viivästyy, säilytetään sitä ensisijaisesti huoneenlämmössä. Jos näytettä joudutaan säilyttämään yli 1 vrk, säilytetään sitä jääkaapissa.

Näytteen lähetys

Ma-to huoneenlämmössä postin pikapakettina, suojattava lämpötilavaihteluilta.

Tulkinta

Lausunto.

Yhteyshenkilöt

TYKS Laboratoriotoimialue: Erik. sairaalageneetikko Satu Häikiö (02) 313 7476.

Fimlab Vaasa: Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*20.11.2018 Uusi tutkimus