Vaasa, laboratorio-ohjekirja

B -Siklosporiini A, massaspektrometrinen (11929 B -CyA-MS )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

2.5.2017

Tekopaikka

HUSLAB Erikoiskemia p. (09)471 72932.

Yleistä

Syklosporiini on syklinen peptidi, joka koostuu 11 aminohaposta. Sillä on voimakas immunosuppressiivinen vaikutus ja syklosporiinia käytetään elinsiirtojen yhteydessä hylkimisreaktioiden estoon. Syklosporiinilla on useita metaboliitteja, joiden vaikutus on heikompi kuin natiivin sykloporiinin. Annoksen jälkeen imeytyminen on vaihtelevaa. Huippupitoisuudet saavutetaan yleensä 1-4 tuntia per.os. annosten jälkeen. Metabolia tapahtuu maksassa ja suolen seinämässä. CYP3A4-entsyymejä indusoivat ja estävät lääkeaineet voivat merkittävästi vaikuttaa CYA:n veripitoisuuksiin. Varsinkin munuaisiin liittyvät haittavaikutukset voivat lisääntyä, jos samanaikaisesti käytetään muniaistoksisia antibiootteja. Syklosporiinin puoliintumisaika on n. 20 tuntia, mutta yksilölliset erot ovat suuria. Syklosporiini on pääasiallisesti munuaistoksinen. Syklosporiinilla on kapea terapeuttinen alue.

Indikaatiot

Elinsiirtopotilailla hyljintäreaktion ja toksisten sivuvaikutusten esto.

Esivalmistelut

Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Potilasohje

Greipin ja greippimehun käyttöä on vältettävä, koska se vaikuttaa lääkkeen tehoon.

Menetelmä

Referenssitason nestekromatografi-kolmoiskvadrupolitandem-massaspektrometri(LC-MS/MS). Menetelmä mittaa spesifisti vain puhdasta vaikuttavaa kanta-ainetta. Ei elimistöön kertyvät syklosporiinin metaboliitit eivätkä muut yhdisteet häiritse määritystä. Tulostaso on keskimäärin 28% matalampi verrattuna aiemmin käytössä olleeseen immunokemialliseen B -CyA-menetelmään (Abbott Architect). Kokonaisvariaatio on alle 5% ja alin vastattava pitoisuus 25 ug/l.

Tekotiheys

Päivittäin ma-su.

Tulos valmiina

Viimeistään 2 vrk kuluessa. Arkisin klo 13 ja viikonloppuisin klo 11.30 mennessä HUSLAB:oon saapuneet näytteet analysoidaan saman iltapäivän aikana.

Näyteastia

3 ml K2EDTA-putki, lapsilla EDTA- Microtainer-putkeen.

Näytteenotto

Lapsilta näytteen voi ottaa ihopistosnäytteenä, vähintään 350 µl verta.

Näyte (minimi)

1 ml K2EDTA-verta (350 µl).

Näytteen säilytys

Näyte säilyy 1 vrk huoneenlämmössä ja 1 viikon jääkaapissa.

Näytteen lähetys

Kylmälähetys. HUSLAB-talo, K1 krs, näytteiden vastaanotto, PL 720 (Topeliuksenkatu 32), 00029 HUS.

Aluenäytteenotto

Näyte lähetetään huoneenlämpöisenä.

Viitearvot

Tutkimuksella ei ole yksiselitteisiä terapeuttisia arvoja vaan ne määräytyvät erillisissä hoitosuosituksissa potilaskohtaisesti indikaation, muun lääkityksen, siirrännäisen ja hoitovaiheen mukaan.

Tulkinta

LC-MS/MS-menetelmä mittaa pelkästään muuttumatonta lääkeainetta, ei lääkkeiden metaboliatuotteita. LC-MS/MS-menetelmän taso on keskimäärin 28% matalampi kuin HUSLABin aiemmalla immunologisella B –CyA menetelmällä. Elinryhmäkohtaiset erot ovat:

Siirretty elin Ero-% n
Kaikki 28 340
Munuainen 30 99
Maksa 29 58
Luuydin 27 156
Lapsipotilailla 34 27

Uuden menetelmän antama matalampi tulostaso tulee ottaa huomioon yksilöllisesti kunkin potilaan kohdalla tulkittaessa häneltä mitattuja pitoisuuksia suhteessa aiemmalla immunologisella menetelmällä mitattuihin pitoisuuksiin. Immunosuppressiivisten lääkeaineiden terapeuttinen tavoitepitoisuusalue määräytyy erikseen kullekin potilasryhmälle. Tavoitetaso vaihtelee indikaatiosta ja hoidon vaiheesta riippuen. Hoitava lääkäri tulkitsee tuloksen suhteessa käytettyyn annostukseen, näytteenottoajankohtaan ja potilaan kliiniseen tilaan.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*07.04.2017 uusi tutkimus
*2.5.2017 Muutoksia useissa kentissä:yleistä, menetelmä, tekotiheys, tutkimus valmis, näytteen lähetys, tulkinta