Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

B -Tacrolimuusi, massaspektrometrinen (11930 B -TacroMS )

Tarkistettu

2.5.2017

Tekopaikka

HUSLAB Erikoiskemia p. (09)471 72932.

Yleistä

Kyseessä on immunosuppressioon elinsiirtopotilailla käytettävä lääkeaine (Prograf R). Tacrolimus-pitoisuudet sovitetaan potilaskohtaisesti määrittämällä lääkeaineen kokoveripitoisuudet. Takrolimuksella on kapea terapeuttinen alue.

Indikaatiot

Elinsiirtopotilailla hyljintäreaktion ja toksisten sivuvaikutusten esto.

Esivalmistelut

Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Menetelmä

Referenssitason nestekromatografi-kolmoiskvadrupolitandem-massaspektrometri(LC-MS/MS).

Menetelmä mittaa spesifisti vain puhdasta vaikuttavaa kanta-ainetta. Ei elimistöön kertyvät takrolimuksen metaboliitit eivätkä muut yhdisteet häiritse määritystä. Tulostaso on keskimäärin 19% matalampi kuin aiemmin HUSLAB:ssa käytössä olleen immunokemiallisen B -Tacro menetelmän (Abbott Architect). Kokonaisvariaatio alle 11%, alin vastattava pitoisuus 2.2 ug/l.

Tekotiheys

Päivittäin ma-su.

Tulos valmiina

Viimeistään 2 vrk kuluessa. Arkisin klo 13 ja viikonloppuisin klo 11.30 mennessä HUSLAB:oon saapuneet näytteet analysoidaan ja vastataan samana iltapäivänä.

Näyteastia

3 ml K2EDTA-putki, lapsilla EDTA- Microtainer-putkeen.

Näytteenotto

Lapsilta näytteen voi ottaa ihopistosnäytteenä, vähintään 350 µl verta esim.

Näyte (minimi)

1 ml K2EDTA-verta (350 µl).

Näytteen säilytys

Näyte säilyy 1 vrk huoneenlämmössä ja 1 viikon jääkaapissa.

Näytteen lähetys

Kylmälähetyksenä.

HUSLAB-talo, K1 krs, näytteiden vastaanotto, PL 720 (Topeliuksenkatu 32), 00029 HUS.

Aluenäytteenotto

Näyte lähetetään huoneenlämpöisenä.

Viitearvot

Tutkimuksella ei ole yksiselitteisiä terapeuttisia arvoja vaan ne määräytyvät erillisissä hoitosuosituksissa potilaskohtaisesti indikaation, muun lääkityksen, siirrännäisen ja hoitovaiheen mukaan.

Tulkinta

LC-MS/MS-menetelmä mittaa pelkästään muuttumatonta lääkeainetta, ei lääkkeiden metaboliatuotteita. LC-MS/MS-menetelmän taso on keskimäärin 19% matalampi kuin HUSLABin aiemmalla immunologisella B –Tacro menetelmällä.

Elinryhmäkohtaiset erot ovat:

Siirretty elin Ero-% n
Kaikki 19 215
Munuainen 18 177
Maksa 19 38
Uuden menetelmän antama matalampi tulostaso tulee ottaa huomioon yksilöllisesti kunkin potilaan kohdalla tulkittaessa häneltä mitattuja pitoisuuksia suhteessa aiemmalla immunologisella menetelmällä mitattuihin pitoisuuksiin. Immunosuppressiivisten lääkeaineiden terapeuttinen tavoitepitoisuusalue määräytyy erikseen kullekin potilasryhmälle. Tavoitetaso vaihtelee indikaatiosta ja hoidon vaiheesta riippuen. Hoitava lääkäri tulkitsee tuloksen suhteessa käytettyyn annostukseen, näytteenottoajankohtaan ja potilaan kliiniseen tilaan.
Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Matti Väisänen p. (06) 213 2502.

Muutokset

*07.04.2017 uusi tutkimus
*2.5.2017 tekotiheys-, tutkimus valmis-, näytteen lähetys- ja tulkintamuutos