Vaasa, laboratorio-ohjekirja

B -Friedreichin ataksia, frataksiinigeenin toistojaksoalueen ekspansion tutkimus (12003 B -FRDA-D )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

5.12.2018

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue/ Lääketieteellinen genetiikka/(02) 313 7475.

Yleistä

Friedreichin ataksia (FRDA) on autosomissa peittyvästi periytyvä neurodegeneratiivinen tauti, jonka oireisiin kuuluvat mm. hitaasti etenevä ataksia, dysartria, puuttuvat alaraajojen jännerefleksit, luustomuutokset, diabetes ja kardiomyopatia. Oireet alkavat tavallisesti jo ennen 20. ikävuotta. Taudin taustalla ovat mutaatiot frataksiinigeenissä. Yleisin mutaatio (yli 98 %) on GAA-toistojaksoalueen laajentuma geenin ensimmäisessä intronissa. Normaalisti toistojaksojen määrä vaihtelee 6-36 välillä ja mutaatioalleeleissa toistojaksoja on 120–1700. Frataksiinigeenin homotsygoottinen mutaatio johtaa frataksiiniproteiinin puutokseen, minkä seurauksena mitokondrioihin kertyy ylimäärin rautaa. Tämä johtaa lisääntyneeseen vapaiden happiradikaalien muodostumiseen ja edelleen hengitysketjuentsyymikompleksien toimintahäiriöihin. Vaikka Friedreichin ataksia on maailmanlaajuisesti yleisin perinnöllinen ataksiasairaus, se on Suomessa harvinainen.

Indikaatiot

Kliininen epäily Friedreichin ataksiasta. Kantajatutkimukset FRDA-perheissä.

Esivalmistelut

Näyte suositellaan otettavaksi maanantaista torstaihin klo 14 mennessä, ei arkipyhää edeltävänä päivänä.

Menetelmä

Tutkimus tehdään kahdessa vaiheessa: ensin RP-PCR (repeat-primed PCR), jolla voidaan osoittaa GAA-toistojakson laajentuma. RP-PCR-menetelmällä ei voida määrittää toistojaksolaajentuman tarkkaa kokoa, vaan vain todeta laajentuman olemassaolo. Lisäksi RP-PCR-menetelmällä ei voi erotella mutaation suhteen hetero- ja homotsygootteja. Jos potilaalla havaitaan GAA-toistojakson ekspansio, jatkotutkimuksena tehdään hetero- ja homotsygoottien erottelemiseksi ja ekspansion koon määrittelemiseksi frataksiinigeenin Long Expand -PCR-monistus GAA-toistojaksoa rajaavilla alukkeilla. Long Expand PCR-tuotteet erotellaan agaroosigeelielektroforeesilla.

Tulos valmiina

3-6 viikon kuluessa. Kiireellisenä 3-5 työpäivää.

Näyteastia

10 ml EDTA-vakuumiputki.

Näyte (minimi)

10 ml (5 ml) EDTA-verta.

Näytteen säilytys

1 vrk huoneenlämmössä. Perjantaina otetut näytteet voi säilyttää viikonlopun ajan jääkaapissa ja postittaa maanantaina.

Näytteen lähetys

Ma-to huoneenlämmössä postin pikapakettina.

Tulkinta

Homotsygoottisen toistojaksomonistuman osoitus potilaan näytteestä varmistaa FRDA-diagnoosin. Mikäli ataksiaa sairastavalta potilaalta löytyy frataksiinigeenin GAA-toistojakso-mutaatio vain toisesta alleelista, voi kyseessä olla yhdistelmä-heterotsygotiatilanne, jolloin toisessa alleelissa esiintyy jokin muu mutaatio.

Yhteyshenkilöt

TYKS: Sairaalageneetikko (02) 313 9156. Vaasan KS: Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*5.12.2018 Uusi tutkimus