Vaasa, laboratorio-ohjekirja

__-KLL-potilaan interfaasi-FISH-tutkimus (12049 __-FISHiKL )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

20.11.2018

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue/ lääketieteellinen genetiikka (02) 313 7476.

Yleistä

FISH-tutkimus tehdään interfaasivaiheen tumista kroonisen lymfaattisen leukemian (KLL) ennustearvioimiseksi (sisältäen kromosomin 12 trisomian, kromosomialueiden 13q14, 11q22.3 ja 17p13 deleetioiden tutkimukset).

Indikaatiot

Epäily kroonisesta lymfaattisesta leukemiasta (KLL).

Esivalmistelut

Samanaikaisesti on tilattava 11863 B -KARYOT. Näytteenotto ensisijaisesti maanantaista torstaihin klo 14 mennessä, ei arkipyhää edeltävänä päivänä.

Menetelmä

Soluviljely ja interfaasi-FISH-tutkimus.

Tulos valmiina

Kuukauden kuluessa.

Näyteastia

Elatusaineampulli ja 5 ml:n Li-hepariiniputki (ei geeli).

Näytteenotto

2-3 ml luuydintä pistetään steriilisti laboratorion toimittamaan elatusnesteampulliin. Potilaan ensimmäisen näytteen yhteydessä otetaan myös hepariiniverinäyte peruskaryotyypin selvittämiseksi (11863 B -KARYOT). Verinäyte otetaan steriilisti 5 ml:n vakuumiputkeen, jossa antikoagulanttina on litium-hepariini. HUOM! Näytettä ei saa sentrifugoida.

Näyte (minimi)

2-3 ml luuydintä ja/tai 5 ml Li-hepariiniverta.

Näytteen säilytys

Mikäli verinäytteen lähettäminen viivästyy, säilytetään sitä ensisijaisesti huoneenlämmössä. Jos näytettä joudutaan säilyttämään yli 1 vrk, säilytetään sitä jääkaapissa.

Näytteen lähetys

Ma-to huoneenlämmössä postin pikapakettina, suojattava lämpötilavaihteluilta.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan kirjallinen lausunto. Klonaalisen poikkeavuuden löytyminen sopii KLL:aan.

Yhteyshenkilöt

TYKS Laboratoriotoimialue: Erik. sairaalageneetikko Satu Häikiö (02) 313 7476.

Fimlab Vaasa: Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*20.11.2018 Uusi tutkimus