Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

B -Kroonisen myeloisen leukemian kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi verestä (12138 B -CMLPCR )

Tarkistettu

15.10.2018

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue /Molekyylihematologia (02) 313 7476.

Yleistä

Tutkimuksen tarkoituksena on osoittaa kokoverinäytteestä eristetystä RNA:sta valmistetusta cDNA:sta krooniseen myelooiseen leukemiaan liittyvän BCR-ABL fuusiogeenin tuottamaa lähetti-RNA:ta. Tutkimus käsittää kromosomitranslokaatioon (9;22) liittyvän BCR-ABL Major-fuusiogeenin (tyypit b3a2 ja b2a2), joka on osoitettavissa noin 98 %:lla kaikista KML-potilaista. Negatiivista tulosta ei siten voi pitää täysin translokaatiota (9;22) ja KML:aa poissulkevana.

Molekyyligeneettisessä jäännöstautianalyysissä tutkitaan kvantitatiivisella TaqMan-PCR-tekniikalla fuusiogeenin tuottaman lähetti-RNA:n määrää Europe Against Cancer (EAC) -protokollan (Gabert et al. Leukemia 2003) mukaisella BCR-ABL -alukeyhdistelmällä. Kontrollina toimivan GUS- ja/tai ABL- geenien monistuksessa käytetään myös EAC:n protokollan mukaisia alukkeita (Beillard et al. Leukemia 2003).

Tutkittavan näytteen kvantifiointi perustuu pME-2 plasmidista eristetystä DNA:sta tehtyihin laimennoksiin ja tällä tavoin määritellyn BCR-ABL/GUS (%) suhteen konvertointiin International Scale -asteikolle menetelmällemme määritetyn konversiokertoimen avulla. Tämän konversiokertoimen avulla tulokset ovat muunnettavissa International Scale (IS) -asteikolle, joka vastaa kansainvälisessä IRIS-tutkimuksessa KML:n jäännöstaudin määrittämiseen käytettyä asteikkoa. Hoidon aikana otetusta näytteestä annetaan lausunto, jossa otetaan kantaa jäännöstaudin osuuteen tai negatiivisen tuloksen yhteydessä analyysissä saavutettuun herkkyystasoon.

Indikaatiot

Krooniseen myelooiseen leukemiaan liittyvän BCR-ABL -fuusiogeenin osoitus sekä seurantanäytteiden herkkä jäännöstautianalytiikka perifeerisen veren kokonaisleukosyyttifraktiosta.

Esivalmistelut

Tämä tutkimus on sellaisten potilaiden seurantaan, joiden diagnostinen tutkimus on tehty Turussa. Jos diagnostinen tutkimus on tehty Fimlabissa, tilataan näille potilaille 4894 B -BCR-QR.

Näytteenotto vain maanantaista torstaihin klo 14 mennessä, ei arkipyhää edeltävänä päivänä.

Menetelmä

Soluviljely ja interfaasi-FISH-tutkimus.

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Näyteastia

2x6 ml EDTA-putki.

Näyte (minimi)

12 ml EDTA-verta.

Näytteen lähetys

Ma-to näytteenottopäivänä huoneenlämmössä postin pikapakettina.

Tulkinta

Lausunto.

Yhteyshenkilöt

TYKS Laboratoriotoimialue

Sairaalageneetikot: 050 515 0361, (02) 313 3897, 050 340 8701, (02) 313 7156

Lääkärit: 050 597 2027, 050 411 2237

Vaasan KS: Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*15.10.2018 Uusi tutkimus