Vaasa, laboratorio-ohjekirja

B -Dystrofiinigeenin MLPA-tutkimus verestä (12285 B -DMLPA-D )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

29.11.2018

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue/ Lääketieteellinen genetiikka/(02) 313 7475.

Yleistä

Duchenne­­­n ja Becker­­­in lihasdystrofiat ovat X-kromosomissa peittyvästi periytyviä sairauksia, jotka ilmenevät aluksi raajojen proksimaalisena lihasheikkoutena ja rasvan kertymisenä surkastuviin lihaksiin. Duchennen lihasdystrofiaa (DMD) sairastavat pojat joutuvat usein pyörätuoliin ennen 10. ikävuotta, kun taas lievemmässä Beckerin lihasdystrofiassa (BMD) liikuntakyky voi säilyä koko eliniän. Korkea seerumin CK sekä lihasdystrofian tyyppilöydökset lihasbiopsiassa varmistavat omalta osaltaan kliinistä diagnoosia.

DMD- ja BMD-potilaat ovat sairauden periytymistavasta johtuen pääasiassa poikia. Joskus tauti voi kuitenkin ekspressoitua myös tytöillä, esim. jos X-kromosomin inaktivaatio on tapahtunut vinoutuneesti. DMD/BMD-potilaiden yleisimmät geenivirheet ovat dystrofiinigeenin deleetiot, joiden osuus kaikista mutaatioista on noin 60 %. Lisäksi muutamalla prosentilla potilaista tauti johtuu dystrofiinigeenin duplikaatioista. DMD-potilailla deleetio rikkoo geenin lukukehyksen siten, että dystrofiiniproteiinia ei synny lainkaan. BMD-potilailla deleetio yleensä säilyttää lukukehyksen, jolloin syntyy rakenteellisesti poikkeavaa, mutta osittain toimintakykyistä dystrofiinia. Tietyt dystrofiinigeenin alueet deletoituvat muita herkemmin (deleetio hot-spotit).

MLPA-menetelmällä voidaan määrittää dystrofiinigeenin kaikkien eksonien kopioluvut. Mikäli perheen sairaalta pojalta on tunnistettavissa dystrofiinigeenin deleetio tai duplikaatio, suvun naisille voidaan tarjota kantajadiagnostiikkaa tutkimalla kyseisen deleetio- tai duplikaatioalueen geeniannosta.

Pienempiä deleetioita, duplikaatioita, piste- tai pujontamutaatioita ei voida osoittaa MLPA-menetelmällä. Jatkotutkimuksena MLPA-tutkimuksen jäädessä normaaliksi suositellaan koko geenin sekvenssianalyysiä NGS-menetelmällä (B-DMDNGS-D, 13761). Mikäli suvussa periytyvä pistemutaatio tunnetaan, voidaan kantaja- ja sikiötutkimukset suorittaa Sanger-sekvensoimalla ko. mutaatio tunnetun mutaation tutkimuksena (12283B-Mut-D). Näissä tapauksissa pyydämme ottamaan yhteyttä TYKS genetiikan laboratorioon ennen näytteiden lähettämistä.

Indikaatiot

Kliininen epäily Duchennen tai Beckerin lihasdystrofiasta. Naisten kantajuustutkimukset suvuissa, joissa suvun geenivirhe tunnetaan.

Esivalmistelut

Näyte suositellaan otettavaksi maanantaista torstaihin klo 14 mennessä, ei arkipyhää edeltävänä päivänä.

Menetelmä

Deleetio- ja duplikaatiohaussa MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification). Jatkotutkimuksena MLPA-tutkimukselle dystrofiinigeenin koodaavan alueen sekvensointi NGS (next generation sequencing) -menetelmällä. Suvun tunnetun pistemutaation osoittamisessa kyseisen eksonin PCR-monistus ja Sanger-sekvensointi.

Tulos valmiina

MLPA-tutkimus: 3-6 viikkoa. Kiireellisenä 5-8 työpäivää. Tunnetun mutaation (B-Mut-D, 12283) tutkimus: 4 viikkoa. Kiireellisenä 5-8 työpäivää. NGS-tutkimus: 6-8 viikkoa. NGS-tutkimusta ei voi tilata kiireellisenä.

Näyteastia

10 ml EDTA-vakuumiputki.

Näyte (minimi)

10 ml (5 ml) EDTA-verta.

Näytteen säilytys

2-3 vrk huoneenlämmössä.

Näytteen lähetys

Ma-to huoneenlämmössä postin pikapakettina.

Tulkinta

Mutaation osoitus dystrofiinigeenistä varmistaa Xp21-lihasdystrofian.

Yhteyshenkilöt

TYKS: Sairaalageneetikko (02) 313 7475. Vaasan KS: Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*29.11.2018 Uusi tutkimus