Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Bm-KIT-geenin D816V-mutaation osoitus luuytimestä (12297 Bm-KIT816 )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

15.10.2018

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue / Molekyylihematologia.

Yleistä

KIT-geeni sijaitsee kromosomissa 4q12 ja se koodaa luokan III transmebraanista reseptorityrosiinikinaasia (CD117). KIT-geenin mutaatiot voivat aiheuttaa reseptorin konstitutiivisen aktivaation. Mutaatiot sijoittuvat erityisesti kinaasialayksikköä koodaavaan eksoniin 17, mutta myös muihin eksoneihin. KIT-geenin aktivoivia mutaatioita tavataan useassa eri tautitiloissa, mm. systeemisessä mastosytoosissa sekä akuutissa myelooisessa leukemiassa.

Suurimmalla osalla aikuisiän syteemistä mastosytoosia sairastavista voidaan osoittaa KIT-geenin aktivoiva mutaatio D816V (c.2447A→T), joka luetaan yhdeksi sivukriteeriksi taudin diagnostiikassa. D816V-mutaation osoituksessa on tärkeää käyttää herkkää mutaationosoitustekniikkaa, koska klonaalisten mast-solujen osuus luuydinaspiraatissa voi olla vähäinen. Tässä tutkimuksessa käytetään TaqMan-PCR-menetelmää, jolla voidaan osoittaa KIT-geenin D816V-mutaatio ainakin 0,1 %:n herkkyystasolle asti.

Indikaatiot

Systeemisen mastosytoosin diagnostiikka.

Esivalmistelut

Näyte voidaan ottaa vain maanantaista torstaihin klo 14 mennessä, ei arkipyhää edeltävänä päivänä. Tutkimukseen suositellaan luuydinnäytettä, mutta on tehtävissä myös verestä, ks. 6175 B -IgH-D.

Menetelmä

TaqMan-PCR mutaatiospesifisellä ASO-alukkeella D816V- mutaation osoittamiseksi.

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Näyteastia

4 ml CPT-putki. Suositeltava putkityyppi: BD Vacutainer CPT with Sodium Citrate, 4 mL draw capacity.

Näytteenotto

Sitraattiruiskulla n. 3 ml luuydinaspiraattia CPT-putkeen. Heti näytteenoton jälkeen sekä ennen sentrifugointia putkea tulee käännellä 8-10 kertaa ylösalaisin. Sentrifugointi (30 min, 1600 g, huoneenlämpö 18-25 °C) kahden tunnin sisällä näytteenotosta. Sentrifugoinnin jälkeen käännetään avaamaton putki 5-10 kertaa ylösalaisin.

Näyte (minimi)

4 ml (3 ml) luuydintä.

Näytteen lähetys

Ma-to huoneenlämmössä postin pikapakettina.

Tulkinta

Lausunto.

Yhteyshenkilöt

TYKS Laboratoriotoimialue Sairaalageneetikot: 050 515 0361, (02) 313 3897, 050 340 8701, (02) 313 7156 Lääkärit: 050 597 2027, 050 411 2237 Vaasan KS: Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*15.10.2018 Uusi tutkimus