Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Bm-AML1-ETO geenien fuusio-RNA, kvant. jäännöstautianalyysi luuytimestä (12453 Bm-AML1-qR )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

15.10.2018

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue/ Molekyylihematologia.

Yleistä

AML1-ETO-fuusiogeeni liittyy kromosomitranslokaatioon t(8:21)(q22:q22), joka havaitaan noin 8 %:lla AML-potilaista. Fuusioon osallistuvista geeneistä käytetään kirjallisuudessa myös synonyymisiä nimiä RUNX1 (AML1) tai RUNX1T1, MTG8 ja CBFA2 (ETO). AML1-geeni koodaa CBF-transkriptiofaktorin alfa2-alayksikköä, jonka toiminta on kriittistä verisolujen kehityksessä.

Kromosomitranslokaatiossa 8:21 ETO-geenin katkoskohdat sijoittuvat ylävirtaan eksonista 2 ja AML1-geenin katkoskohdat introniin 5. Tämän tuloksena syntyy fuusiolähetti (e5e2), jossa ETO-geenin eksoni 2 on fuusioitunut AML1-geenin eksoniin 5. Fuusiolähetti voidaan tunnistaa tässä tutkimuksessa käytettävällä alukeyhdistelmällä.

Molekyyligeneettisessä jäännöstautianalyysissä tutkitaan kvantitatiivisella TaqMan-PCR-tekniikalla fuusiogeenin tuottaman lähetti-RNA:n määrää Europe Against Cancer (EAC) -protokollan (Gabert et al. Leukemia 2003) mukaisella AML1-ETO -alukeyhdistelmällä. Kontrollina toimivan ABL-geenin monistuksessa käytetään myös EAC:n protokollan mukaisia alukkeita (Beillard et al. Leukemia 2003).

Indikaatiot

Jäännöstautianalytiikka kun potilaalta on tunnistettu diagnoosivaiheen näytteestä kyseinen fuusiolähetti.

Esivalmistelut

Näyte voidaan ottaa vain maanantaista torstaihin klo 14 mennessä, ei arkipyhää edeltävänä päivänä. Tutkimus on tehtävissä myös verestä, ks. 12452 B -AML1-qR.

Menetelmä

Kvantitatiivinen TaqMan-PCR.

Tekotiheys

Tarvittaessa.

Näyteastia

4 ml CPT-putki. Suositeltava putkityyppi: BD Vacutainer CPT with Sodium Citrate, 4 mL draw capacity.

Näytteenotto

Sitraattiruiskulla n. 3 ml luuydinaspiraattia CPT-putkeen. Heti näytteenoton jälkeen sekä ennen sentrifugointia putkea tulee käännellä 8-10 kertaa ylösalaisin. Sentrifugointi (30 min, 1600 g, huoneenlämpö 18-25 °C) kahden tunnin sisällä näytteenotosta. Sentrifugoinnin jälkeen käännetään avaamaton putki 5-10 kertaa ylösalaisin.

Luuydinbiopsia steriiliin keittosuolaa sisältävään pieneen putkeen.

Näyte (minimi)

4 ml (3 ml) luuydintä.

Näytteen lähetys

Ma-to huoneenlämmössä postin pikapakettina.

Tulkinta

Lausunto.

Yhteyshenkilöt

TYKS Laboratoriotoimialue Sairaalageneetikot: 050 515 0361, (02) 313 3897, 050 340 8701, (02) 313 7156 Lääkärit: 050 597 2027, 050 411 2237 Vaasan KS: Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529.

Muutokset

*15.10.2018 Uusi tutkimus