Vaasa, laboratorio-ohjekirja

dU-Dopamiini (1264 dU-Dopam )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

18.8.2015

Tekopaikka

Synlab Suomi/Ammattilaisneuvonta/020 734 1550.

Yleistä

Feokromosytoomaepäilyssä pyritään diagnoosiin keräysvirtsasta tehtyjen katekoliamiini-, metanefriini-, normetanefriini-, MOMA- ja HVA-määritysten avulla. Näistä tutkimuksista on yksittäisten metanefriinien ja normetanefriinien määritys herkin ja paras menetelmä.

Adrenaliini, noradrenaliini ja dopamiini voidaan määrittää samasta keräysvirtsasta kuin niiden metaboliitit.

Indikaatiot

dU-Dopamiini määritystä käytetään dU-Adr ja dU-Noradr-määritysten kanssa neuroblastoomaa, ganglioneuroomaa ja eräitä lähes yksinomaan dopamiinia erittäviä feokromosytoomia epäiltäessä.

Potilasohje

Tutkimukseen liittyvät potilasohjeet löytyvät Vaasan keskussairaalan internetsivuilta nimikkeillä Katekolaminer tai Katekoliamiinit. Keräysastiaan liimattava tarra tilataan laboratoriosta.

Menetelmä

Nestekromatografia (HPLC).

Tekotiheys

Valmistuu kuukauden kuluessa.

Näyteastia

2.5 l keräysastia ja 2x5 ml 6 mol/l suolahappoa. Keräysastiat tilataan keskusvarastosta, poliklinikkapotilaat hakevat näytteenottoyksiköistä.

Näytteenotto

Vuorokausivirtsa kerätään astiaan, jossa on säilöntäaineena 10 ml 6 mol/l suolahappoa. Puolet säilöntäaineesta (5 ml HCl) lisätään ensimmäisen virtsaerän yhteydessä. Loput säilöntäaineesta lisätään keräyspäivän iltana. Jos kokonaismäärä jää alle 0.5 l, ei toista säilöntäaine-erää lisätä vaan se palautetaan. Astia säilytetään keräyksen ajan kylmässä. Keräyksen päätyttyä keräysastia toimitetaan laboratorioon.

Näyte (minimi)

10 ml vuorokausivirtsaa, ks. Ohje laboratoriolle.

Ohje laboratoriolle

Mittaa virtsamäärä 10 ml:n tarkkuudella (ks. ohje keräysvirtsojen käsittelystä) ja syötä tulos Potilaan tulokset-Käynti- Lisätiedot -kohtaan millilitroina (vain numeroita). Sekoita ja ota 10 ml lähetysputkeen (jos useita tutkimuksia samasta keräyksestä, jokaiselle oma putki).

Näytteen lähetys

Ma-pe huoneenlämmössä.

Viitearvot

Aikuiset (≥ 16 v): alle 5 µmol

Lapset:

alle 6 kk alle 0.7 µmol
6 kk - 11 kk alle 0.8 µmol
12 kk - 23 kk alle 1.0 µmol
2 v - 5 v alle 1.5 µmol
6 v - 9 v alle 2.0 µmol
10 v - 15 v alle 2.5 µmol

Tulkinta

Virtsan dopamiinimääritykset tulevat kysymykseen neuroblastoomaa, ganglioneuroomaa ja eräitä lähes yksinomaan dopamiinia erittäviä feokromosytoomia epäiltäessä. Tällöin myös virtsan 3-metoksityramiinin eritys virtsaan on lisääntynyt.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529