Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Pt-Galaktoosikoe, puoliintumisaika (1447 Pt-Gal-R3 )

Tarkistettu

23.08.2012

Tekopaikka

HUSLAB/Kirurgisen sairaalan laboratorio puh. (09) 471 88252

Esivalmistelut

Tutkimus on tilattava B1-näytteenottolaboratoriosta, puh 1626 tai 1627. Rasituskoeaikoja voidaan varata suoritettavaksi maananantaista torstaihin.

Potilas voi syödä ennen tutkimusta, mutta on rasituksen ajan ravinnotta.

Toimintakokeen suoritus

Potilaan suoneen tiputetaan nopeasti galaktoosiliuosta. Näytteet otetaan 20, 30, 40 ja 50 min. kuluttua tiputuksesta.

Galaktoosin annostus:

Osasto tilaa 30% iv-galaktoosiliuoksen apteekista. Annostelu 1,17 ml/painokilo (vastaa 350 mg galaktoosia/painokilo). Galaktoosi annetaan osastolla i.v. ja sen annetaan tippua mahdollisimman nopeasti.

Menetelmä

Spektrofotometrillä suoritettava entsymaattinen mittaus.

Näyteastia

Itse valmistetut näytteenottoastiat:

Lapset: Eppendorf-putki, jossa on 0.5 ml 0.33 mol/l perkloorihappoa

Aikuiset: Eppendorf-putki, jossa on 1.0 ml 0.33 mol/l perkloorihappoa

Putkia tarvitaan 2 x 4 = 8 kpl.

Näytteenotto

Lapset:Ota verta 50 µl kapillaarilla sormenpäästä ja pipetoi se 0.5 ml:aan 0.33 mol/l PCA-liuosta. Sekoita putket välittömästi. Ota rinnakkaisnäytteet.

Aikuiset:Ota verta 100 µl kapillaarilla sormenpäästä ja pipetoi se 1.0 ml:aan 0.33 mol/l PCA-liuosta. Sekoita putket välittömästi. Ota rinnakkaisnäytteet.

Ohje laboratoriolle

Näyteputket sentrifugoidaan ja supernatantti erotellaan Eppendorf-putkiin. Eroteltu supernatantti säilytetään jääkaapissa, mikäli näytteet analysoidaan 24 tunnin sisällä. Muussa tapauksessa näytteet jäädytetään -20 °C.

Viitearvot

Puoliintumisaika alle 15 min

Tulkinta

Pidentynyt puoliintumisaika merkitsee hidastunutta galaktoosin metaboloitumista ja siten maksan toimintakyvyn alentumista. Tutkimus antaa lisätietoa mm. maksansiirtotarpeen arvioinnissa ja komplikaatioiden ennustamisessa.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*23.8.2012 uusi tutkimus.