Vaasa, laboratorio-ohjekirja

P -Prokalsitoniini, kvantitatiivinen (1773 P -PCT )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

22.10.2019

Tekopaikka

Vaasan keskussairaala, kliinisen kemian laboratorio/(06) 213 2519.

Yleistä

Prokalsitoniinia (PCT) syntetisoidaan neuroendokriinisissä soluissa etenkin kilpirauhasessa. Siellä se myös pilkotaan kalsitoniiniksi, katalsiiniksi ja aminoterminaaliseksi dipeptidiksi. Terveellä ihmisellä prokalsitoniini on yleensä mittaustason alapuolella (alle 0.02 µg/l). Vakavan systeemisen infektion kuten sepsiksen yhteydessä prokalsitoniinia tuotetaan kilpirauhasen ulkopuolella. Infektion aikana syntetisoitu prokalsitoniini ei aiheuta lisäystä veren kalsitoniinitasoissa. Kalsitoniinin puoliintumisaika on lyhyt (10 min.), kun taas prokalsitoniinillä pitkä (20-30h verenkierrossa).

Indikaatiot

Vaikeat bakteeri-infektiot (bakteeriperäinen vs. virus- tai sieniperäinen). Potilaan infektiostatuksen seuranta.

Menetelmä

Immunokemiallinen, elektrokemiluminesenssi (ECLIA).

Tekotiheys

Päivittäin, päivystystutkimus.

Näyteastia

Li-hepariini geeliputki (vihreä korkki).

Näyte (minimi)

1 ml (0.5 ml) hepariiniplasmaa.

Näytteen säilytys

Erottelematon näyte säilyy huoneenlämmössä vuorokauden. Erotettu plasma säilyy 4 tuntia huoneenlämmössä, 4 vrk jääkaapissa ja pakastettuna 3 kk. Pakastaminen saattaa alentaa tulostasoa jopa 8 %.

Aluenäytteenotto

Erotettu plasma voidaan lähettää kylmälähetyksenä, mikäli perillä vuorokauden kuluessa, muutoin pakastelähetys.

Viitearvot

Kaikki alle 0.05 µg/l

Tulkinta

alle 0.5 µg/lSysteeminen infektio (sepsis) ei ole todennäköinen. Paikallinen bakteeri-infektio mahdollinen.
0.5 - 2.0 µg/lsysteeminen infektio (sepsis) on mahdollinen. On huomioitava muut PCT-pitoisuutta kohottavat tilat (esim. vakava trauma, isot kirurgiset toimenpiteet, kardiogeeninen shokki).
2.0-10 µg/ltodennäköinen sepsis ellei muita prokalsitoniinia kohottavia tekijöitä ole osoitettavissa.
yli 10 µg/lVakava systeeminen infektio, lähes aina bakteerisepsis tai septinen shokki.

Prokalsitoniini on akuutin faasin proteiini, jonka synteesi kiihtyy vakavan systeemisen infektion (sepsiksen) yhteydessä. PCT:n nousu havaitaan muutaman tunnin kuluttua altistumisesta bakteeriendotoksiineille ja sen pitoisuus on korkeimmillaan 6-12 tunnin jälkeen.

PCT voi olla koholla ilman infektiota seuraavissa tiloissa: pitkittynyt tai vaikea kardiogeeninen sokki, peritoniitti, multitrauma, suurten kirurgisten toimenpiteiden jälkeen, vaikeat palovammat, keuhkojen pienisolukarsinooma ja medullaarinen kilpirauhaskarsinooma. PCT voi indikoida akuutin pankreatiitin vaikeutta ja komplikaatioita.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*22.10.2019 Näytteen säilytysohjeen päivitys.