Vaasa, laboratorio-ohjekirja

U -Laaja huume- ja lääkeainetutkimus (seulonta ja varmistus), virtsa (1872 U -HuumL-O )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

16.9.2021

Tekopaikka

Synlab Suomi/Ammattilaisneuvonta/020 734 1550.

Yleistä

Huumaus- ja lääkeaineiden analytiikassa nopeus ja tarkkuus ovat toisensa pois sulkevia vaihtoehtoja. Suppea immunologinen seulonta 4221 U -Huum-O on päivystystutkimus mutta spesifisyydeltään huono. Laaja seulonta 2295 U -Lääke-O kattaa satoja huumaus- ja lääkeainetta mutta vastauksen saaminen voi kestää viikkoja. Tutkimuksella 1872 U -HuumL-O saadaan nopeampi vastaus hieman suppeammasta analyyttivalikoimasta.

Indikaatiot

Menetelmässä seurataan noin 300 erilaista tavanomaista huumetta, väärinkäytettävää lääkeainetta tai muuntohuumetta, joista akkreditoinnin piiriin kuuluu tällä hetkellä noin 130. Mitattavien aineiden joukkoa päivitetään jatkuvasti vastaamaan mahdollisimman hyvin Suomessa saatavilla tai käytössä olevia huumaavia ja väärinkäytettäviä aineita. Gammahydroksibutyraatti/gammabutyrolaktoni (Gamma/Lakka) ja barbituraatit ei sisälly tähän tutkimukseen.

Esivalmistelut

Näytteen kelvollisuuden varmistamiseksi suositellaan, että näytteenotto tapahtuu valvotusti. Luontevimmin näytteenoton valvonta hoituu pyytävän yksikön toimesta vastaanoton yhteydessä.

Menetelmä

Massaspektrometrinen (LC-QTOF/MS, LC-MS/MS, GC-MS)

Tekotiheys

Arkisin ma-pe.

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Häiriötekijät

Näytemanipulaatiolla on mahdollista vaikeuttaa näytteen analysointia sekä vääristää tuloksia. Hyvällä näytteenoton valvonnalla on varmistettava, ettei tähän tarjoudu mahdollisuutta.

Näyteastia

Kierrekorkillinen 10 ml lähetysputki. Putkiin laitetaan sinettitarra.

Näyte (minimi)

3x6 ml kertavirtsaa.

Näytteen säilytys

5 vrk jääkaappilämpötilassa +2-+8 °C.

Näytteen lähetys

Huoneenlämpöisenä ma-pe.

Aluenäytteenotto

Kuljetus huoneenlämpöisenä.

Viitearvot

Negatiivinen.

Tulkinta

Normaali tulos on negatiivinen. Vastauksessa ilmoitetaan löydettyjen yhdisteiden nimet. Jos raportoitava yhdiste (esim. uusi muuntohuume) ei vielä kuulu akkreditoinnin piiriin, ilmoitetaan siitä erikseen. Menetelmä mittaa tavanomaisia huumeita ja väärinkäytettäviä lääkeaineita (mm. amfetamiinit ja niiden johdannaiset, bentsodiatsepiinit ja muut unilääkkeet, opiaatit ja muut huumaavat särkylääkkeet, kannabis, kokaiini, LSD, pregabaliini, gabapentiini) sekä erilaisia muuntohuumeita (fenetyyliamiinit, katinonit, piperidiinit, synteettiset kannabinoidit, tryptamiinit). Suurimmalle osalle yhdisteitä/yhdisteryhmiä menetelmän herkkyys on 1-100 ng/ml. Pregabaliinille herkkyys on noin 1000ng/ml. Kaikki raportoitavat positiiviset tulokset ovat varmistettuja. Gammahydroksibutyraatti/gammabutyrolaktoni (Gamma/Lakka) ja barbituraatit eivät sisälly tähän tutkimukseen.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*16.12.2018 Uusi tutkimus.
*16.9.2021 Näyteastiatiedot päivitetty.