Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Paroksetiini (1913 S -Paroks )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

08.04.2011

Tekopaikka

Synlab Suomi/Puh. Ammattilaisneuvonta/020 734 1550.

Yleistä

Paroksetiini on fenyylipiperidiinijohdoksiin kuuluva masennuslääke. Se estää selektiivisesti serotoniinin takaisinottoa presynaptisiin hermonpäätteisiin. Suun kautta annettuna paroksetiini imeytyy hyvin hyötyosuuden vaihdellessa annoksen mukaan merkittävän ensikierron seurauksena. Huippupitoisuudet seerumissa voivat vaihdella kaksinkertaisesti farmakogeneettisestä metaboliakyvystä (CYP2D6) riippuen. Paroksetiini sitoutuu plasman proteiineihin noin 95 %:sti. Jakautumistilavuus on 17 ± 10 l/kg ja puhdistuma 8.6 ± 3.2 ml/min/kg; puhdistuma pienenee iäkkäillä ja maksakirroosissa. Eliminaation puoliintumisaika on 17 ± 3 tuntia ja pitenee e.m. potilailla sekä hitailla metaboloijilla. Virtsaan erittyy muuttumattomana alle 2 % ja metaboliitteina noin 64 %. Metaboliitit eivät ole merkittävässä määrin farmakologisesti aktiivisia. Vakiintunut seerumipitoisuus saavutetaan 7-14 päivässä. Paroksetiini estää joidenkin lääkeaineiden metaboliaa, ja sen omat pitoisuudet voivat muuttua muiden samanaikaisten lääkkeiden vaikutuksesta.

Indikaatiot

Paroksetiinihoidon seuranta.

Potilasohje

Näyte on otettava aamulla ennen lääkkeen nauttimista.

Menetelmä

Massaspektrometrinen (LC-MS/MS).

Tekotiheys

2-3 kertaa viikossa.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

5 ml seerumiputki (punainen korkki). Geeliputki ei sovi.

Näytteenotto

Näyte on otettava aamulla ennen lääkkeen nauttimista.

Näyte (minimi)

2 ml seerumia.

Näytteen säilytys

Säilyy 5 vrk jääkaapissa.

Näytteen lähetys

Ma-pe huoneenlämmössä.

Viitearvot

Ei varsinaista terapeuttista aluetta. Suositusalue 30-500 µg/l.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529