Vaasa, laboratorio-ohjekirja

F -Campylobacter, viljely (2021 F -CampVi )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

9.6.2005

Tekopaikka

Vaasan KS/Kl. mikrobiologian laboratorio/(06) 2132842

Indikaatiot

Aikaisemmin kampylopositiivisen potilaan mahdollinen seurantatutkimus.

Esivalmistelut

Epäiltäessä bakteerietiologiaa ripulipotilaan taudin taustalla suositellaan pyydettäväksi tutkimus 3442 F- BaktVi1. Muista potilaan uloste-eristys jo näytteenottovaiheessa.

Menetelmä

Bakteeriviljely selektiiviselle elatusaineelle. Kasvaneet kampylobakteerisuspektit pesäkkeet tunnistetaan biokemiallisesti lajitasolle.

Tekotiheys

Arkisin (ma - pe).

Tulos valmiina

Negatiivinen tulos on valmiina 2 työpäivää näytteen saapumisesta laboratorioon, positiivinen tulos vie 4 työpäivää.

Häiriötekijät

Näytteen epäasiallinen säilytys ennen viljelyä.

Näyteastia

Bakteerikuljetustikku.

Näyte (minimi)

Ulostetta bakteerikuljetustikussa.

Näytteen säilytys

Näytteet toimitetaan mahdollisimman nopeasti laboratorion tarvikejakelun (B3) kylmätiskiin. Mikäli näin ei voida tehdä, näytteet säilytetään jääkaapissa ennen kuljetusta. Näytteet säilyvät jääkaappilämpötilassa 1 - 2 vrk.

Näytteen lähetys

Kylmäkuljetusta suositellaan. Ympäristölämpötilassa kuljetettaessa näytteet on pakattava niin, etteivät ne jäädy talvella tai paahdu kesällä. Bakteeriviljelynäytteet eivät kestä jäätymistä ja vastaavasti yli huoneenlämpötilassa näytteiden säilyvyys heikkenee merkittävästi.

Viitearvot

Negatiivinen

Tulkinta

Positiivinen tulos on merkki kampyloinfektiosta. Yksi negatiivinen viljelytulos ei välttämättä sulje pois bakteerin aiheuttamaa ripulia, koska bakteerin erittyminen ulosteeseen on ajoittaista. Potilaan saama antibioottilääkitys voi aiheuttaa negatiivisen viljelyttuloksen.

Yhteyshenkilöt

Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918.