Vaasa, laboratorio-ohjekirja

B -Synnynnäinen pitkä QT-oireyhtymä, KCNQ1- tai KCNH2-geenin yksitt. mutaatio (20805 B -LQTY-D )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

1.12.2020

Tekopaikka

TEKOPAIKKA:HUSLAB/Genetiikan laboratorio (09) 4717 4339.

Yleistä

Synnynnäinen pitkä QT -oireyhtymä (LQTS) on perinnöllinen, potentiaalisesti hengenvaarallisia rytmihäiriökohtauksia aiheuttava sairaus, joka ilmenee äkillisinä tajuttomuuskohtauksina ja aiheuttaa EKG:ssä havaittavan pidentyneen QT-ajan. LQTS johtuu sydänlihassolujen ionikanavien rakenteita koodaavien geenien mutaatioista.

Yleisin alamuoto (LQT1) johtuu KCNQ1-geenin mutaatioista ja Suomessa tunnetaan kaksi valtamutaatiota c.1766G→A (G589D) ja c.1129-2A→G (tunnetaan myös nimellä IVS7-2A→G). Taudin alamuoto LQT2 johtuu mutaatioista KCNH2 (HERG) -geenissä ja tässä alamuodossa tunnetaan kaksi valtamutaatiota c.526C→T (R176W) ja c.1655T→C (L552S). Tutkimus kattaa yhden KCNQ1- tai KCNH2 (HERG) -geenin neljästä suomalaisesta valtamutaatiosta.

Suomalaiset yllä mainitut valtamutaatiot aiheuttavat yleensä melko lievän taudinkuvan ja kantajista vain 25-33 % on oireisia. Alla olevassa taulukossa on esitetty keskimääräiset QTc-ajat mutaatiokohtaisesti (Fodstad et al. 2004 Ann Med 36 (Suppl 1):53-63).

Geeni: Mutaatio: Keskimääräinen QTc-aika:
KCNQ1 c.1766G→A (G589D) 460 ms
· c.1129-2A→G 470 ms
KCNH2: c.526C→T (R176W) 460 ms
·  c.1655T→C (L552S) 460 ms

KCNQ1- ja KCNH2-geenien aiheuttama perinnöllinen rytmihäiriöalttius periytyy yleensä vallitsevasti. Suomalaisilla tunnistetut neljä valtamutaatiota selittävät noin 70 % suomalaisista LQTS-potilaista ja kaiken kaikkiaan suomalaisilla on tunnistettu yli 40 eri mutaatiota kolmessa LQTS-oireyhtymää aiheuttavassa geenissä (KCNQ1, KCNH2 ja SCN5A).

Indikaatiot

KCNQ1- tai KCNH2 (HERG) -geenin tunnetun valtamutaation tutkiminen. Ennustava geenitesti riskisuvuissa silloin, kun suvun tunnettu mutaatio on jokin neljästä suomalaisesta valtamutaatiosta.

Esivalmistelut

Pyydetään konsultoimaan HUSLABin lääkäriä (ks. Tekopaikka) ennen tutkimuksen tilaamista.

Lisätietoihin tulee aina merkitä suvussa tunnistettu mutaatio! Kiireellisestä tutkimuksesta (tulos viiden arkipäivän sisällä) on ilmoitettava etukäteen laboratorioon ja kiireellisyys on merkittävä selvästi lähetteeseen. Tutkimuksesta peritään kiireellisyyslisä eikä jatkotutkimuksia tehdä kiireellisinä ilman erillistä pyyntöä.

Menetelmä

Syklinen minisekvensointi.

Näyteastia

3 ml EDTA-putki (liila korkki).

Näyte (minimi)

3 ml EDTA-verta.

Näytteen säilytys

Jääkaapissa +5 °C max. 3 vrk.

Näytteen lähetys

Ma - pe huoneenlämmössä postin pikapakettina.

Viitearvot

Lausunto.

Tulkinta

Tutkimuksessa analysoidaan KCNQ1- ja KCNH2 (HERG)-geenien neljä suomalaista valtamutaatiota. Mikäli yksi tai useampi tutkituista mutaatioista löytyy heterotsygoottisena eli toisesta geenikopiosta, varmistaa löydös tutkittavan perinnöllisen pitkä QT-oireyhtymän diagnoosin.

Negatiivinen tulos tutkittujen valtamutaatioiden suhteen ei sulje pois muita KCNQ1- ja KCNH2-geenien mutaatioita tai muiden pitkä QT-oireyhtymää aiheuttavien geenien mutaatioita. Mikäli kliininen epäily perinnöllisestä pitkä QT-oireyhtymästä on vahva, tulee huomioida muiden KCNQ1- ja KCNH2-geenien mutaatioiden sekä muiden pitkä QT-oireyhtymää aiheuttavien geenien mutaatioiden mahdollisuus.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Tampere: Sairaalageneetikot, puh. 03-311 75937, 050-347 6382.

Fimlab Vaasa: Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*1.12.2020 Tekopaikkamuutos.