Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

B -Synnynnäinen pitkä QT-oireyhtymä, KCNQ1- tai KCNH2-geenin yksitt. mutaatio (20805 B -LQTY-D )

Tarkistettu

29.5.2019

Tekopaikka

HUSLAB/Genetiikan laboratorio/ p. (09) 471 74339 toimisto tai (09) 471 75905 lääkäri.

Yleistä

Synnynnäinen pitkä QT -oireyhtymä (LQTS) on perinnöllinen, potentiaalisesti hengenvaarallisia rytmihäiriökohtauksia aiheuttava sairaus, joka ilmenee äkillisinä tajuttomuuskohtauksina ja aiheuttaa EKG:ssä havaittavan pidentyneen QT-ajan. LQTS johtuu sydänlihassolujen ionikanavien rakenteita koodaavien geenien mutaatioista.

Yleisin alamuoto (LQT1) johtuu KCNQ1-geenin mutaatioista ja Suomessa tunnetaan kaksi valtamutaatiota c.1766G→A (G589D) ja c.1129-2A→G (tunnetaan myös nimellä IVS7-2A→G). Taudin alamuoto LQT2 johtuu mutaatioista KCNH2 (HERG) -geenissä ja tässä alamuodossa tunnetaan kaksi valtamutaatiota c.526C→T (R176W) ja c.1655T→C (L552S). Tutkimus kattaa yhden KCNQ1- tai KCNH2 (HERG) -geenin neljästä suomalaisesta valtamutaatiosta.

Suomalaiset yllä mainitut valtamutaatiot aiheuttavat yleensä melko lievän taudinkuvan ja kantajista vain 25-33 % on oireisia. Alla olevassa taulukossa on esitetty keskimääräiset QTc-ajat mutaatiokohtaisesti (Fodstad et al. 2004 Ann Med 36 (Suppl 1):53-63).

Geeni: Mutaatio: Keskimääräinen QTc-aika:
KCNQ1 c.1766G→A (G589D) 460 ms
c.1129-2A→G 470 ms
KCNH2: c.526C→T (R176W) 460 ms
c.1655T→C (L552S) 460 ms
KCNQ1- ja KCNH2-geenien aiheuttama perinnöllinen rytmihäiriöalttius periytyy yleensä vallitsevasti. Suomalaisilla tunnistetut neljä valtamutaatiota selittävät noin 70 % suomalaisista LQTS-potilaista ja kaiken kaikkiaan suomalaisilla on tunnistettu yli 40 eri mutaatiota kolmessa LQTS-oireyhtymää aiheuttavassa geenissä (KCNQ1, KCNH2 ja SCN5A).
Indikaatiot

KCNQ1- tai KCNH2 (HERG) -geenin tunnetun valtamutaation tutkiminen. Ennustava geenitesti riskisuvuissa silloin, kun suvun tunnettu mutaatio on jokin neljästä suomalaisesta valtamutaatiosta.

Esivalmistelut

Pyydetään konsultoimaan HUSLABin lääkäriä (ks. Tekopaikka) ennen tutkimuksen tilaamista.

Lisätietoihin tulee aina merkitä suvussa tunnistettu mutaatio!

Kiireellisestä tutkimuksesta (tulos viiden arkipäivän sisällä) on ilmoitettava etukäteen laboratorioon ja kiireellisyys on merkittävä selvästi lähetteeseen. Tutkimuksesta peritään kiireellisyyslisä eikä jatkotutkimuksia tehdä kiireellisinä ilman erillistä pyyntöä.

Menetelmä

Syklinen minisekvensointi.

Näyteastia

3 ml EDTA-putki (liila korkki).

Näyte (minimi)

3 ml EDTA-verta.

Näytteen säilytys

Jääkaapissa +5 °C max. 3 vrk.

Näytteen lähetys

Ma - pe huoneenlämmössä postin pikapakettina.

Viitearvot

Lausunto.

Tulkinta

Tutkimuksessa analysoidaan pyydetty, yksittäinen KCNQ1- tai KCHN2 (HERG) -geenin suomalainen valtamutaatio. Valtamutaation löytyminen heterotsygoottisena eli toisesta geenikopiosta varmistaa tutkittavan alttiuden perinnölliselle pitkä QT -oireyhtymälle.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*29.5.2019 Uusi tutkimus.