Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Pt-Kreatiniinin poistuma (2146 Pt-Krea-Cl )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

28.04.2010.

Tekopaikka

Vaasan KS/Kemian laboratorio/(06) 2132519.

Yleistä

Virtsaan erittyvä kreatiniini kuvaa glomerulusfiltraation määrää. Kun mitataan tietyn ajan kuluessa virtsaan erittyvä kreatiniinimäärä ja suhteutetaan se kreatiniinin pitoisuuteen plasmassa, saadaan eliminaatiota kuvaava kreatiniinin poistuma (Pt-Krea-Cl). Sen laskemista varten tarvitaan seuraavat arvot: P-Krea, dU-Krea, virtsamäärä (ml), keräysaika (s), potilaan pituus (cm) ja paino (kg).

Indikaatiot

Munuaistoiminnan arvioiminen.

Esivalmistelut

4600 P-Krea on tilattava erikseen. Plasmanäyte otetaan mielellään samana päivänä, kun virtsankeräys aloitetaan tai lopetetaan. Muussa tapauksessa näytteet pitää olla otettu 3 vuorokauden sisällä.

Menetelmä

Entsymaattinen fotometrinen määritys.

Tekotiheys

Arkisin (ma-pe).

Tulos valmiina

Tekopäivän aikana

Näytteenotto

Aamulla esim. klo 7 potilas tyhjentää rakkonsa ja virtsa heitetään pois. Kellonaika merkitään muistiin. Tästä lähtien kerätään kaikki erittynyt virtsa astiaan, joka säilytetään keräyksen ajan viileässä. Keräys päättyy seuraavana aamuna samaan kellonaikaan kuin se alkoi, jolloin potilas tyhjentää rakkonsa keräysastiaan viimeisen kerran. Samana päivänä otetaan verinäyte P-Krea-määritystä varten. Keräysastia toimitetaan laboratorioon. Potilaan pituus ja paino tallennetaan tutkimusta tilattaessa ATK:lle. Potilasta on huomautettava, ettei virtsaa saa joutua hukkaan. Katso: Keräysvirtsojen käsittely.

Viitearvot

Tulos ilmoitetaan ml/s/1.73 m2 kehon pinta-alaa kohden (aikuisen keskimääräinen kehon pinta-ala 1.73 m2).

lapset 0-2 kk yli 0.7
lapset 3-11 kk yli 1.3
lapset 1-2 v yli 1.7
lapset 3-15 v yli 1.8
miehet 16-30 v 1.6 - 2.7
naiset 16-30 v 1.5 - 2.4
miehet 31-40 v 1.5 - 2.6
naiset 31-40 v 1.4 - 2.3
miehet 41-50 v 1.4 - 2.4
naiset 41-50 v 1.3 - 2.2
miehet 51-60 v 1.2 - 2.3
naiset 51-60 v 1.2 - 2.1
miehet 61-70 v 1.1 - 2.2
naiset 61-70 v 1.1 - 2.0
miehet yli 70 v 1.0 - 2.1
naiset yli 70 v 1.0 - 1.9

Tulkinta

Kohonneita arvoja tavataan diabeteksen alkuvaiheessa ja raskauden aikana. Kreatiinipuhdistuma alenee munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä.

Jos plasman kreatiniinipitoisuus on selvästi suurentunut (yli 200 µmol/l), ei kreatiniinin puhdistuma kuvaa enää luotettavasti glomerulusten toimintaa.

Vastaaminen

Ulkopuolisista laboratorioista tulleista tuloksista vastataan Pt-Krea-Cl ja cU-Vm (= ilmoitettu virtsamäärä), muut osatutkimukset poistetaan (vastaus Poist.).

Pt-Krea-Cl:n viitearvoina käytetään kaikille tekopaikoille VKS:n ikäryhmittäin tarkempia viitearvoja. Sen vuoksi esim. SeKS:n tulospaperissa oleva viitearvo voi olla eri kuin tekopaikan 6003 SeinS viitearvo.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712