Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Kupari (2170 S -Cu )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

25.5.2016

Tekopaikka

Vita laboratorio/puh. 09 228 800.

Indikaatiot

Wilsonin taudin sekä maksa- ja sappitiesairauksien diagnostiikka (primaari biliaarinen kirroosi ja sklerosoiva kolangiitti). Kupari-intoksikaation ja kuparin saannin seuraaminen.

Esivalmistelut

Barium ja jodi voivat häiritä joitain metallianalyysejä, minkä takia kuparimääritystä tulisi välttää, jos potilaalle on tehty näitä aineita sisältävä varjoainekuvauksia vähemmän kuin 3 vrk aikaisemmin.

Menetelmä

Atomiabsorptiospektrometria.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

BD Vacutainer Trace Element Serum REF 368380 6.0 mL.

Näytteenotto

Ennen varsinaista näytteenottoa otetaan yksi ylimääräinen putki verta niin, että ihon pistoskohta ja neula huuhtoutuvat.

Näyte (minimi)

1 ml seerumia, ks. Ohje laboratoriolle.

Ohje laboratoriolle

Näyte sentrifugoidaan kumitulppaa aukaisematta 30 minuutin kuluttua. Seerumi erotetaan dekantoimalla tai erikoispestyllä pipetillä erikoispestyyn polypropyleeniputkeen tai tyhjään putkeen ( valkoinen korkki REF 454001).

Näytteen säilytys

7 vrk jääkaapissa +5 °C, pitempiaikainen -20 °C.

Näytteen lähetys

Huoneenlämpöisenä.

Viitearvot

Miehet 11.0 - 24.0 µmol/l
Naiset 12.6 - 24.4 µmol/l
Naiset, hormonikorvaushoito 15.7 - 31.5 µmol/l

Lapset:

0-4 kk 1.4 - 7.2 µmol/l
4-7 kk 3.9 - 17.3 µmol/l
7-12 kk 7.9 - 20.5 µmol/l
1-6 v 12.6 - 23.6 µmol/l
6-10 v 13.2 - 21.4 µmol/l
10-14 v 12.6 - 19.0 µmol/l
15-19 v 10.1 - 18.4 µmol/l

Tulkinta

Seerumissa kupari kulkee sitoutuneena proteiineihin, valtaosa keruloplasmiiniin (95%) ja vähäisemmässä määrin albumiiniin. Seerumin kupari seuraa keruloplasmiinin muutoksia.

Seerumin matala kuparipitoisuus voi johtaa kasvun hidastumiseen ja punasolutuotannon laskuun (alentunut erytropoieesi). Matalia S-Cu-pitoisuuksia tavataan Wilsonin taudissa (hepatolentikulaarinen degeneraatio). Wilsonin taudissa matala seerumin kupari johtuu keruloplasmiinin alentuneesta synteesistä ja pitoisuudesta, jolloin myös seerumin kokonaiskuparin pitoisuus laskee, mutta seerumin vapaan kuparin taso nousee ja kertyy kudoksiin ja kuparin eritys virtsaan lisääntyy. Normaalisti kokonaiskuparista seerumissa on vapaana vain 10%, mutta Wilsonin taudissa se voi olla 30-50%. Muita syitä matalaan seerumin kuparitasoon voivat olla malnutritio, hypoproteinemia, suoliston imeytymishäiriöt, nefroottinen syndrooma, Menkesin tauti sekä runsas peroraalinen rautalääkitys tai sinkkiä sisältävien vitamiinien ja luontaistuotteiden nauttiminen. Sinkki ja rauta estävät normaalia kuparin imeytymistä suolistosta. Seerumin kuparin taso on harvoin matala johtuen liian vähäisestä ravinnon kautta saatavasta kuparista.

Kohonneita seerumin kuparitasoja nähdään primaarisessa biliaarisessa kirroosissa sekä sklerosoivassa kolangiitissa, hemokromatoosissa, malignien veritautien yhteydessä, tyreoktoksikoosissa ja infektioissa. E-pillereihin, hormonikorvaushoitoihin ja raskauteen liittyvä kohonnut kuparipitoisuus johtuu verenkierron keruloplasmiinin lisääntymisestä (estrogeenivaikutus). Infektioihin liittyvä kuparin tason nousu johtuu akuutin faasin proteiinien kohoamisesta.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*17.11.2014 Yhteystiedot.
*27.3.2015 Näyteputken muutos.
*25.5.2016 Tekopaikkamuutos.