Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

B -LE-solut (2212 B -LE-Solu )

Tarkistettu

18.11.2016

Tekopaikka

Tutkimus lopetettu 18.11.2016

Yleistä

LE-soluja esiintyy LED-taudissa (Lupus erytematosus disseminatus).

Indikaatiot

LED-taudin diagnostiikka ja reumatautien ja sidekudostautien erotusdiagnostiikka.

Menetelmä

MGG-värjäys ja mikroskopointi.

Tekotiheys

Arkisin (ma-pe).

Tulos valmiina

1-2 päivän aikana.

Näyteastia

4 ml Li-hepariiniputki (vihreä korkki).

Näytteenotto

4 ml hepariiniverta. Toimitetaan laboratorioon välittömästi ja lisätään 4 lasihelmeä, sekoitetaan solusekoittajassa 30 min, inkuboidaan lämpökaapissa 30 min (+37 °C), sentrifugoidaan (10 min, 1000 rpm) ja tehdään kolme objektilasia valko-punasolukerroksesta (Buffy-coat).

Näyte (minimi)

4 ml hepariiniverta.

Näytteen säilytys

Näyte säilyy 4-6 tuntia +20 °C.

Aluenäytteenotto

Ei käy alueelliseen näytteenotton.

Viitearvot

Negatiivinen

Tulkinta

LE-solujen esiintyminen viittaa LED-tautiin.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*Tutkimus lopetettu 18.11.2016.