Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

P -Sterolit (22681 P -Sterol )

Tarkistettu

14.5.2019

Tekopaikka

HUSLAB/050-4286646, alihankinta AMC Amsterdam.

Indikaatiot

Tällä menetelmällä voidaan diagnostisoida seerumin sterolipoikkeavuuksia, kuten kolestanoloosia ja kasvisterolemiaa tai esim. lääkeaineiden aiheuttamia muutoksia kolesterolin synteesiketjussa. Lisäksi seerumin non-kolesterolisterolien pitoisuuksia voidaan käyttää kuvaamaan kolesterolin imeytymisen ja synteesin tehokkuutta. Lyhytsuolisyndrooman hoidon seuranta.

Esivalmistelut

Tutkimuksen tilauksen yhteydessä vastataan lisätietokysymyksiin englanniksi. Näytteet lähetetään HUSLABista Amsterdamiin, AMC:n laboratorioon keskiviikkoisin, ja samalla lisätietovastaukset tulostetaan näytteen mukaan.

Menetelmä

Kaasukromatografia.

Näyteastia

3 ml EDTA-putki.

Näyte (minimi)

1 ml plasmaa.

Näytteen säilytys

Pakastettuna.

Näytteen lähetys

Pakastelähetys HUSLABin näytteiden vastaanottoon.

Aluenäytteenotto

Kuljetus huoneenlämpöisenä.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2519

Muutokset

*15.1.2020 Uusi numero, tekopaikkamuutos.